woensdag 18 februari 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 1

Aanmoediging

‘Je kunt alles in het leven bereiken, je moet er enkel heel hard naar verlangen! Probeer het!’ Deze goede raad van mijn moeder is heel mijn leven een richtlijn geweest en was een stimulans voor mij om steeds nieuwe wegen te verkennen en nieuwe ervaringen op te doen. Mijn moeder stimuleerde me om dingen uit te proberen, fouten te maken en de juiste besluiten te trekken uit mijn pogingen.

Dit is uitermate belangrijk in de ontwikkeling van een kind of een jongere. Een stimulerende instelling houdt in dat de moeder zelf een positieve houding heeft tegenover het leven en haar kinderen. Deze karaktertrek, de moed hebben je kind te laten ontdekken en te laten falen, is van doorslaggevend belang omdat de moeder moet omgaan en leven met de ‘resultaten’ die haar kinderen behalen met hun probeersels.’

(Anita Scheffler-Lipp, Duitsland)

Aanvaarding

Onze pogingen om verandering door te voeren zullen enkel met tegenstand beantwoord worden. Eerst dienen we te aanvaarden dat de dingen zijn zoals ze zijn. Alleen van hieruit kunnen we, hoe pardoxaal ook, beginnen met dingen te veranderen.

De grootste uitdaging van allemaal: ik kan mezelf aanvaarden.

(Robin Alfred, Groot-Brittannië)

Argeloosheid

Argeloos leven is het ritme van het leven observeren en het volgen. Je probeert het niet te dwarsbomen en niet tegen de stroom in te gaan. Je lokt gebeurtenissen niet uit, maar je gaat mee met de stroom en laat het leven komen zoals het komt. En als je er tegenin gaat, wees je daar dan van bewust en zie de gevolgen ervan onder ogen.

We bezitten de wereld niet, wij behoren de wereld toe.

(Jessica Brown, Verenigde Staten)

 

Uit Het boek der WAARDEN