woensdag 4 februari 2015

Gebed van de week: De tijd is rijp

Leer ons luisteren,

naar wat Gij ons te zeggen hebt, Jezus,

rabbi, leraar, meester,

met gezag.

Leer ons uw Woord

met aandacht in ons opnemen.

Gij roept ons op

om U te volgen

en achter te laten

wat ons bindt

en vastzet.

Leer ons spreken over U, Jezus,

zonder schroom

en tactvol.

En leer ons delen,

uw Woord en uw Leven,

met wie ons pad kruist.

Dat doet denken,

maakt verschil,

daagt uit.

Dat zet ons aan

om mens te worden

naar het beeld

van uw en onze Vader.

De tijd is rijp,

altijd opnieuw.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx