woensdag 4 februari 2015

Een klavertje vol geluk

Op zondag 18 januari 2015 was er in Korbeek-Dijle de startviering van de Eerste Communicantjes. Op het einde van een mooie viering rond “klavertje vier” bad de priester:

God, deze kinderen willen U leren kennen.

We moeten hen nog veel vertellen over U en over uw Zoon Jezus.

Geef aan hun ouders, begeleiders en alle christenen de juiste woorden en de moed om deze jonge mensen te stimuleren in hun zoektocht, en geef hen allen de moed om zich enthousiast te blijven inzetten voor uw droom.