donderdag 29 januari 2015

Gebed van de week: Kind van God

Telkens weer, God,

gaat bij een doopsel

de hemel open.

Een welbeminde zoon of dochter

sluit Gij in uw armen,

kind van God.

Die mens vertrouwt Gij toe

aan het leven

om zijn eigen weg te gaan.

Vrij.

Kwetsbaar.

Eigenzinnig.

Een leven lang

blijft Gij op zoek

naar een antwoord,

een teken van wederzijdse liefde.

Als een Vader

kijkt Gij uit

naar elk moment

waarop uw liefde zichtbaar wordt.

Keer op keer

mogen wij ons naar U keren.

En,

ondanks alles,

blijven wij uw kinderen.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx