woensdag 21 januari 2015

Gebed van de week: Heilige grond

God,

Schepper van al wat is,

toon ons de heilige grond,

de tijd en de plaats

waar we mogen aarden

en waar het vuur brandend blijft.

Roep ons

om altijd weer de weg te gaan,

schroomvol en moedig.

Ontluik in ons

wat nog verscholen zit.

Zo bloeit beetje bij beetje

uw hemel open

en wordt uw Rijk zichtbaar

in en rondom ons.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx