woensdag 3 december 2014

Gebed Van De Week - Ecclesia

Heer,

wij willen uw kerk zijn,

uw gemeente,

plaatselijke gemeenschap van mensen

die geloven dat Gij de Messias zijt,

de Gezalfde, de Redder.

In alles wat wij doen

zijt Gij aanwezig,

leidraad,

inspiratie,

weegschaal,

stootpaal.

Geef ons het vertrouwen

van Petrus en Paulus

en zovelen die ons zijn voorgegaan.

Dan kunnen wij het aan,

samen,

in kleine dingen

iets realiseren,

iets gewaar worden

van de hemel op aarde.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx