woensdag 17 december 2014

Gebed van de week: Dienstknecht

God,

Gij hebt ons Jezus geschonken,

uw Levend Woord.

Zijn leven

geeft ons zicht

op uw oneindige Liefde.

Schenk ons ook uw Geest.

Doop ons telkens opnieuw.

Dan blijven wij met U

en met uw Zoon

verbonden.

Geef ons de moed

om recht te doen

aan wie gekwetst is

of wegkwijnt.

Dan leren wij verstaan

hoe goed het is,

hoe deugd het doet

in uw dienst te staan.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx