woensdag 24 december 2014

KVLV in keramiekatelier Tangor

Week 2014-52 - Affiche KVLV 12.1.20150001

De Tweede Wereldoorlog - deel 16

118 Ruelens Hubert (°1892) (Bère va Piëke)

119 Coeckelberghs Kamiel (°1892) (Kamiel van de Daël)

120 De Greef Eugeen (°1890) (Swouj van de Moeppe) (geschrapt)

121 Vanbrusselen Jan Baptist (°1896) (de Zure)

122 Vanderseypen Jules (°1909) (de Keupper)

123 Harlophe Louis (°1903) (de Faai)

124 Harlophe Frans (°1923) (Frans van den Boeën) (geschrapt)

125 Pelgrims Felix (°1901) (de Mens van den Baa)

126 Pelgrims Frans (°1922) (de Frits) (geschrapt)

127 Letellier Gustaaf (°1912) (Witte Staf)

128 Vermeulen Leon (°1900) (Leon van Aëngke Sik)

129 Buekenhout Guillaume (°1914) (Jom va Stin)

130 Verstraeten Jules (°1892) (Zjuul Verstrote)

131 Devan Louis (°1900) (Lewie Devan, Lewie va Rauzelieke)

132 Van Ermen Frans (°1897) (Franje Van Erme) (geschrapt)

133 Sterckx Simon (°1895) (Siemon Voenk, den Avvekoot)

134 Sterckx Frans (°1919) (Frans van den Avvekoot)

135 Verstraeten Jan (°1889) (Jan Verstrote)

136 Gauthier Karel (°1890) (Sjakke Kaësj)

137 De Greef Louis (°1920) (Wie Boek, de Wietre va Noenkel)

138 De Greef Frans (°1921) (Peiter va Noenkel)

139 De Greef Victor (°1900) (Torre Paal)

140 Vanderveken Ferdinand (°1905) (Nanje va Kevaune)

141 Bollu Ferdinand (°1904) (Bolluu)

142 Bollu Marcel (°1924) (Marcel Bolluu)

143 Sterckx Jules (°1909) (den Tip)

144 Berthels Constant (°1908) (Stakke de Scheper)

145 Vanden Eynde Engelbert (°1900) (de Prins, overleden in 1943) (geschrapt)

146 Darche Alfred (°1888) (Pestoeër van den Dars)

147 Vanderstappen Henri (°1903) (Rik Schoen)

148 Vanderstappen Constant (°1907) (Stakke Schoen)

149 Vanderstappen Jozef (°1901) (Teppe Schoen)

150 Vandenplas August (°1901) (Plaske)

151 Vandenplas Frans (°1924) (Neike Plas) (geschrapt)

152 Rongé Jan (°1913) (Jan va Piër)

153 Wauters Constant (°1909) (Staa va Piër)

154 Bruffaerts Louis (°1892) (de Witten Boer)

155 Bruffaerts Charly (°1922) (Sjarli van de Witten Boer) (geschrapt)

156 Vanderwegen Frans (°1906) (Cis van de Koe)

157 Vanderwegen Vital (°1905) (Talle va Zjefke Neef)

158 Vandenplas Victor (°1892) (Torreke Pin)

159 Pelgrims Prosper (°1906) (de Mos van den Baa)

160 Creffier Louis (°1884) (de Wietre van Del)

161 Creffier Frans (°1923) (Frans van de Wietre)

162 Winnepenninckx Louis (°1906) (Boeënke)

163 Letellier Leon (°1886) (Leon Cammoos)

164 Letellier Jules (°1918) (Zjuul va Leon, de Joiën)

165 Letellier August (°1923) (Jukke va Fiene) (geschrapt)

166 Letellier Jozef (°1890) (Zjef Cammoos)

167 Van Neck Jozef (°1912) (Zjef ve Nek)

168 Van Neck Karel (°1914) (Sjarel ve Nek)

169 Schoolmeesters Alfons (°1901) (Fons va Ciske)

170 Goossens Victor (°1904) (Fik va Mie Taune, de Vele va Noikkes)

171 Goossens Maurice (°1925) (Meuris va Mie Taune)

172 Monival Henri (°1890) (den Bekker va Tonnekes)

173 Monival Karel (°1924) (Sjarel van den Bekker) (geschrapt)

174 Devan Désiré (°1901) (de Pachter van de Priezer)

175 Kriegels Alfred (°1894) (Kezaën)

176 Vanden Eynde Theofiel (°1891) (de Witte Virs, Bompa)

177 Vanderwegen Jules (°1916) (Zjuul van de Koe)

178 Beersaerts Adolf (°1896) (Nolleke Kwint)

179 Vanden Eynde Guillaume (°1897) (Lammeke va Virs, de Zoiër)

180 Vleminckx Jozef (°1899) (den Teppe van den Bettel)

181 Creffier Antonius (°1919) (Taune va Trien den Ruis) (geschrapt)

182 Coopmans Alfons (°1904) (de Poeës)

183 Van Pee Louis (°1895) (Roikke va Pei)

184 Vleminckx Theofiel (°1905) (Fille van den Bettel)

185 Vleminckx Frans (°1910) (de Jas van den Bettel)

186 Vanderlinden Jozef (°1894) (den Teppe va Rikske, de Stole)

187 Vranckx Marcel (°1923) (de Kirre) (geschrapt)

188 Vranckx Jozef (°1923) (Zjefke Vraët (junior)) (geschrapt)

189 Bruggemans Louis (°1911) (Wie Mère) (geschrapt)

190 Philips Victor (°1893) (Torre Pet)

191 Van Neck Frans (°1908) (Swouj ve Nek)

192 Dottermans Antoine (°1901) (den Twaën)

193 Dewit Jan (°1908) (Jan Vis)

194 Dekelver Jan (°1916) (Janneke Dekelver)

195 Lava Frans (°1911) (Franje Lava) (geschrapt)

196 Kriegels Karel (°1920) (Sjarel va Mein)

197 Rongé Jozef (°1920) (Zjefke Boet) (geschrapt)

198 Dewaele René (°1918) (de Koitre) (geschrapt)

199 Devan Jules (°1910) (Zjuul va Rauzelieke)

200 Vandermueren Ferdinand (°1892) (de Garde)

201 Van Hemelrijck Frans (°1912) (Franske van Eimelraëk)

202 Beersaerts Jozef (°1905) (Zjef van de Kwint) (geschrapt)

203 Van Geel Emiel (°1907) (Kamiel va Geel)

204 Mees Frans (°1919) (Mieëske)

205 Bruggemans Frans (°1903) (Franje Mère)

206 Schoolmeesters Felix (°1915) (Zjef va Ciske)

207 Rentmeesters Jules (°1888) (de Gaat)

(wordt vervolgd)

Gebed van de week: Breek in

God,

Gij komt altijd opnieuw tot ons.

In zoveel verschillende mensen

toont Gij ons uw goedheid.

In mensen met aandacht,

in rustbrengers die wijsheid uitstralen,

in durvers tegen beter weten in,

in volhouders die trouw blijven aan hun engagement,

in oude en nieuwe profeten,

in heiligen van gisteren en van vandaag,

in Jezus die ons ook vandaag aanspreekt,

in de Geest die ook nu onder ons leeft.

Breek in, in ons

en in onze omgeving.

Of zend een zachte bries

die bode is voor uw Aanwezigheid.

Wees onder ons,

Vader,

Zoon

en Heilige Geest.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

woensdag 17 december 2014

De Tweede Wereldoorlog - deel 15

27 Ruelens Karel (°1893) (Sjarel Buuk)

28 Ruelens Jules (°1922) (Zjuul van den Buuk) (geschrapt)

29 Ruelens Frans (°1924) (Frans van den Buuk)

30 Debontridder Isidoor (°1903) (Door va Bontes)

31 Sterckx Frans (°1888) (Franje Voenk)

32 De Greef Arthur (°1916) (Tuëre va Merie Kaësj (Gautier), een kozijn van Wiske, René en Bertha Titte) (geschrapt)

33 Jorge Frans (°1898) (de Witte Jei)

34 Jorge René (°1922) (Renei van de Witte Jei) (geschrapt)

35 De Greef René (°1921) (Renei Titte)

36 De Greef Frederik (°1902) (Rik va Cis)

37 Vlasselaer Jules (°1893) (de Paai)

38 Vlasselaer Frans (°1896) (Polle va Fin de Smed) (geschrapt)

39 Verstappen Jozef (°1908) (Zjef van den Boos)

40 Lemmens Henri (°1892) (Tist va Lemmes)

41 Vandermueren Jan Baptist (°1896) (de Steet)

42 Letellier Jules (°1915) (Zjuul van den Bels)

43 Letellier Theofiel (°1924) (Fille van den Bels) (geschrapt)

44 De Greef Engelbert (°1902) (den Tie)

45 Vandenplas Edmond (°1904) (Moke Kreulle)

46 Dewit Albert (°1917) (de Kuining)

47 Darche Marcel (°1911) (Stèke)

48 Meulemans Vital (°1907) (Talle Perkoe)

49 Janssens Alfons (°1887) (pastoor) (geschrapt)

50 Smets Jozef (°1905) (Zjef Sjein)

51 Vermeulen Jules (°1908) (de Vroei)

52 Vermeulen René (°1913) (de Beus) (geschrapt)

53 Meulemans Jules (°1889) (Zjuul va Dolf)

54 Meulemans Adolf (°1922) (Dolf va Zjuul va Dolf) (geschrapt)

55 Van Kildonck Louis (°1891) (Lewie va Jukke)

56 Van Geel Herman (°1897) (Make va Geel)

57 Poeckens Alfred (°1911) (Fred Poekkes, broer van Spère Poekkes)

58 Lemmens Frans (°1901) (Foinje va Lemmes)

59 De Greef Joseph (°1893) (Zjef van den Ingel, gemeentesecretaris) (geschrapt)

60 De Greef Albert (°1900) (Bère van den Ingel)

61 Vrijdags Arthur (°1907) (Tuëre va Woikkes)

62 Vrijdags Victor (°1896) (Torre va Woikkes)

63 De Greef André (°1891) (Reike va Victoor)

64 De Greef Frans (°1901) (Susse va Victoor)

65 Sterckx Edmond (°1906) (Mikke Voenk)

66 De Keyzer Alfons (°1923) (Meuris de Kaëzer, overleden in 1943) (geschrapt)

67 Mommaerts Louis (°1892) (de Pachter va Coeckelberghs)

68 Mommaerts Julius (°1924) (Zjuul van de Pachter)

69 Goovaerts René (°1916) (Renei van de Witte)

70 De Greef Emiel (°1897) (Mille van den Ingel)

71 De Greef Jozef (°1922) (den Teppe va Mieke Fander) (geschrapt)

72 Vandermueren Jozef (°1894) (Zjef va Fander)

73 Vandermueren Frans (°1922) (Frans va Zjef va Fander)

74 Goovaerts Frans (°1899) (Frans va Staa)

75 Goovaerts Herman (°1903) (Armand va Staa)

76 Vancaudenberg Jan (°1908) (Jan ve Kaa)

77 Michiels Jozef (°1912) (Zjef van den Ronne)

78 Bruggemans Jozef (°1908) (Teppe Toïng) (geschrapt)

79 Bruggemans Frans (°1886) (den Toïng)

80 Bruggemans René (°1915) (Renei Toïng, later de champetter)

81 Bruggemans Theofiel (°1910) (Fille Spek)

82 Deboet Gustaaf (°1909) (Stafke van den Boette)

83 Deboet Frans (°1920) (Swouj van den Boette)

84 Decoster Jan (°1897) (Jan va Driskes)

85 Decoster Jozef (°1900) (Zjefke va Driskes)

86 Vander Elst Louis (°1898) (Wieke Bels) (geschrapt)

87 Vander Elst Constant (°1906) (Stakke Bels)

88 Ruelens Jules (°1894) (Zjuul va Piëke)

89 Vranckx Gilbert (°1909) (gewettigde zoon van Nanje Vranckx, die een zoon was van schepen

Susse Vranckx)

90 Vermeulen Jules (°1911) (Zjuul va Luppe)

91 Vranckx Emiel (°1894) (Mille va Koëpes)

92 Verstraeten Henri (°1906) (Rik Verstrote)

93 Buekenhout Georges (°1900) (Zjorsj va Reike ) (geschrapt)

94 Vancaudenberg Frans (°1905) (Frans ve Kaa)

95 Maginelle Jozef (°1917) (de Keuster)

96 Vranckx Louis (°1908) (zoon van Tiske va Koëpes, overleden in 1945)

97 Van Geel Leon (°1893) (Leon va Soeë)

98 Van Geel Jules (°1924) (Zjuul va Leon) (geschrapt)

99 Bruggemans Jules (°1885) (Zjulleke Mère)

100 Bruggemans Camiel (°1914) (Mikke Mère)

101 Berthels Maurice (°1922) (Noenkel Schoins)

102 Van Neck Jan Baptist (°1907) (Tist ve Nek)

103 Van Kildonck Clement (°1898) (Clemènt va Jukke)

104 Van Kildonck Frans (°1900) (Franje va Jukke)

105 Vancampenhout Armand (°1902) (Make Sjeis)

106 Poeckens Prosper (°1902) (Spère Poekkes)

107 Dewit Eugeen (°1891) (Zjèën van de Groeëte)

108 Neckebrouck Maurice (°1908) (burgemeester) (geschrapt)

109 Crabbé Louis (°1903) (Lewie Crabbei)

110 Bruggemans Jozef (°1916) (Zjef Mère)

111 Michiels Constant (°1883) (Staa den Ronne)

112 Michiels Georges (°1916) (Zjorsj van den Ronne)

113 Michiels Camiel (°1920) (Mikke van den Ronne)

114 Lava Jules (°1904) (Smekke)

115 Vanderstappen Guillaume (°1910) (Willem)

116 Van Geel Jozef (°1898) (Lange Zjef)

117 Van Geel Louis (°1924) (Lewie va Lange Zjef)

(wordt vervolgd)

Gebed van de week: Dienstknecht

God,

Gij hebt ons Jezus geschonken,

uw Levend Woord.

Zijn leven

geeft ons zicht

op uw oneindige Liefde.

Schenk ons ook uw Geest.

Doop ons telkens opnieuw.

Dan blijven wij met U

en met uw Zoon

verbonden.

Geef ons de moed

om recht te doen

aan wie gekwetst is

of wegkwijnt.

Dan leren wij verstaan

hoe goed het is,

hoe deugd het doet

in uw dienst te staan.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

woensdag 10 december 2014

De Tweede Wereldoorlog - deel 14

Kerkklokken

Op 7.8.1941 bevestigt de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie aan de gouverneur, en deze aan de gemeentebesturen op 19.8.1941, dat met instemming van de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken de voorwerpen van de eredienst, onder meer de kerkklokken, niet onder toepassing vallen van het recuperatiebesluit van 15.7.1941 betreffende non-ferrometalen (de klokken zijn voorlopig veilig). Maar de Duitsers hadden brons nodig voor hun wapenindustrie en op hun bevel werd de grootste van de twee Korbeekse klokken uit de toren gehaald en weggevoerd op 30.9.1943.

Het Verzet

Uit een brief van de Militaire Bevelhebber in België en Noord-Frankrijk van 23.7.1942 blijkt dat het Verzet ook wortel heeft geschoten in de rangen van de Rijkswacht en de Gemeentepolitie:

“Het aantal gevallen waarin leden van de Belgische Rijkswacht en Gemeentepolitie daders of mededaders van politieke misdrijven en van tegen de bezettende overheid gerichte handelingen, bleken te zijn, heeft een aanzienlijke omvang aangenomen. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken leden van de Rijkswacht en de Politie als gijzelaars in hechtenis te nemen die in voorkomend geval zelfs met hun leven zouden instaan voor de vijandige daden tegen de bezettende overheid.”

Gijzelaars nemen betekent dat de Duitsers willekeurige leden van Rijkswacht en Politie in hechtenis namen voor de gepleegde verzetsdaden.

Verdelging van mussen

Het besluit betreffende de verdelging van mussen verscheen in het Staatsblad van 21.5.1943. Een nota van de gouverneur van 27.5.1943 in dit verband zegt:

“Het is van belang dat de personen die zich bezig houden met het vangen van of met de handel in vogels kennis dragen van de bepalingen van dit besluit, die in het belang van de landbouw werden genomen.”

Vergoeding van de burgemeesters

Op 25.1.1944 stuurt het Provinciebestuur een brief aan de burgemeesters met een Tabel met de jaarwedden van burgemeesters overeenstemmend met een dagelijkse prestatie van acht uren plus verhoging ten voordele van burgemeesters die geen andere inkomsten genieten.

De jaarwedde schommelt tussen 12.000 fr (voor gemeenten met 1.000 inwoners en minder) en 55.000 fr (voor gemeenten met 50.001 tot 75.000 inwoners).

De kinderbijslag bedraagt: 1e kind: 60 fr

2e kind: 100 fr

3e kind: 160 fr

4e kind: 230 fr

Ieder volgend kind: 300 fr

Boerenwacht

Een besluit van 24 juni 1941 voorzag in de oprichting van een Boerenwacht als maatregel ter bescherming van de beplantingen. De Boerenwacht moest bestaan uit 1 man per 10 ha. Alle mannen van 20 jaar – later op 18 gebracht - tot 60 jaar waren verplicht dienst te doen in de Boerenwacht. Hun overste in Korbeek-Dijle was Jozef Vermeulen. Controleurs van de Boerenwacht waren: veldwachter Ferdinand Vandermueren en schepen Kamiel D’Hondt. De Boerenwacht stond onder het gezag van de burgemeester wat betreft haar politionele opdracht.

In juli 1942 schreef de Algemene Overste van de Boerenwacht aan de burgemeesters dat het naoogsten, zanten of arenlezen enkel mocht gebeuren door ingezetenen der gemeente die hiertoe over een officiële machtiging moesten beschikken, en dat de Rijkswachtbrigade en de arrondissementsoversten van de Boerenwacht dadelijk moesten gewaarschuwd worden wanneer georganiseerde groepen het er zouden op wagen op het grondgebied van de gemeente de getroffen regelingen in de war te sturen.

De lijst van mannen die in aanmerking kwamen voor de Boerenwacht in Korbeek-Dijle omvatte 207 namen, grotendeels gerangschikt volgens hun woonst, per straatzijde:

1 Haesendonck Felix (°1889) (Fei Toik) (geschrapt)

2 Haesendonck Willem (°1904) (Jom Toik)

3 Darche Dominique (°1898) (den Deumme)

4 Fagot Emiel (°1900) (Mille va Fred va Paëkke) (geschrapt)

5 Fagot Jules (°1889) (de Parre)

6 Fagot Albert (°1921) (Bère van de Parre) (geschrapt

7 D’Hondt Kamiel (°1900) (Kamiel va Schraënke)

8 D’Hondt Frans (°1901) (de Smed)

9 Devijver Marcel (°1910) (de Vaëver) (geschrapt)

10 Mommaerts Omer (°1914) (den Oomer, de kantenier)

11 D’Hondt Isidoor (°1903) (Dorre va Schraënke)

12 Zwarts Hector (°1905) (Torre Jut)

13 Beyens Frans (°1892) (Baaies x Jet van de Stikker)

14 Beyens Louis (°1920) (Lewie van de Stikker) (geschrapt)

15 Beyens Maurits (°1922) (Meuris van de Stikker)

16 Collin Marcel (°1914) (Collin)

17 Berthels Frans (°1907) (Frans va Mille Bettel)

18 Hoebrechts Gustaaf (°1899) (onderwijzer)

19 Vandezande Henri (°1900) (Rik va Jan va Rikske)

20 De Greef Frederik (°1898) (Frei va Victoor)

21 De Greef Frans (°1920) (Frans va Frei va Victoor)

22 Dereymaeker Louis (°1898) (Karton)

23 Vermeulen Jozef (°1899) (Zjef Boer) (geschrapt)

24 Vandezande Alfons (°1902) (Fonske de Spaver)

25 Verstraeten Joseph (°1908) (Zjef Verstrote) (geschrapt)

26 Verstaeten Louis (°1919) (Lewie Verstrote) (geschrapt)

(wordt vervolgd)

Cyriel Letellier

Gelezen In Tertio Van 26 November 2014

Op 18 november 2014 hief het Vaticaan het verbod op voor oosters-katholieke priesters om gehuwd te zijn, in het bijzonder in de Verenigde Staten, Canada en Australië. Sinds 1929-1930 was het voor priesters in dergelijke landen, waar oosters-katholieken slechts een minderheid vormen, niet meer mogelijk gehuwd te zijn ook al behoorden zij tot de oosters-katholieke ritus. (Geert De Kerpel)

Chiro KaDee viert Christus Koning

Op zondag 23 november 2014, in de kerk van Korbeek-Dijle, was Chiro KaDee van groot tot klein aanwezig in de woord- en communiedienst voorgegaan door Gard, zelf oud-chiroleider, en ondersteund door het koor Sint-Stevensgilde. Een viering die ons hoopvol stemt!

Week 2014-50 - DSC00301Week 2014-50 - DSC00302Week 2014-50 - DSC00304Week 2014-50 - DSC00308

De leiding legt haar jaarlijkse eed van trouw af

Gebed van de week - Redden wat verloren was

Jezus,

U was een en al aandacht

voor wie verloren was:

de melaatse,

de blinde en de lamme,

de goede moordenaar,

de belastingafperser,

de arme weduwe,

de vrouw die vreemd ging,

ja, zelfs voor wie bij de mensen dood leek.

Al deze mensen hebben in U geloofd

en zo werden ze gered.

Vandaag spoort Gij ons aan

U op deze weg te volgen

en ons te laten raken

door de verlorenen van deze tijd

en hen nabij te zijn:

de zieke,

de druggebruiker,

de alleenstaande,

de vluchteling,

de eenzame,

de aids-patiënt,

de gescheiden man of vrouw,

de homo of lesbienne,

de gevangene,

ja, al die mensen die verlangend uitzien

naar erkenning, naar wat vrede,

naar leven in overvloed.

Inspireer ons, Heer,

om niemand van hen af te schrijven,

om niemand te veroordelen.

Zorg dat zij in ons kunnen geloven.

Geef ons de moed

-als het even kan-

ons leven aan iemand van hen te binden

in trouwe vriendschap.

Dan zijn wij uw leerlingen

waarvan de wereld zegt:

‘Zie, hoe zij elkaar liefhebben.’

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

woensdag 3 december 2014

De Tweede Wereldoorlog - deel 13

Aardappelleveringen

Uit een brief van de gouverneur van 18.10.1940 aan de burgemeester in verband met het opeisingsbevel van aardappelen volgend citaat:

“De voortbrengers dienen te worden aangezet met offervaardigheid en eerlijkheid mede te werken aan ‘s lands bevoorrading. Van hunnen kant hebben de gemeentebesturen voor plicht met de hoogere overheid samen te ijveren, in de plaats van ongewettigde belangen der voortbrengers, ikzuchtige neigingen van een zeker gedeelte der bevolking of een misdadige woekerhandel te verdedigen of te bevorderen. Tegenover degenen die aan hun plicht zouden te kort komen, zal ik niet aarzelen de toepassing van tuchtstraffen uit te lokken.”

In een omzendbrief van 9.1.1941 in verband met de opeising van aardappelen staat vermeld: Luidens de van kracht zijnde besluiten bedraagt de prijs van de opgeëiste aardappelen per 100 kg 13 fr minder dan de normale aankoopprijs. Het verschil van 13 fr per 100 kg moet gestort worden aan een speciaal

Compensatiefonds van de Aardappelcentrale door de aangestelde expediteurs belast met het weghalen der opgeëiste waar.

Een brief van de provinciegouverneur van 17.1.1941 beveelt:

“De aardappelproducenten moeten ten laatste op 22 januari elke hoeveelheid knollen leveren die zij nog zouden bezitten boven het quantum voorzien in het besluit van 20.11.1940 gewijzigd door dat van 11.1.1941:

1) 750 gr. per persoon en per dag voor de voeding van hun gezin tot 14 juni 1941

2) 2.000 kg per ha voor hun beplantingen.”

Met een nota van 3.3.1941 worden de leden van het “Werk van den Akker”, die op kleine perceeltjes aardappelen en andere groenten verbouwen, eveneens aan aangifte-, productie- en vervoersregels onderworpen.

Een brief van 17.5.1941 aan de burgemeester luidt als volgt:

“Verleden jaar bleef, ter oorzake van het plotse verschijnen van de aardappelplaag en de aanwezigheid van de coloradokever, de aardappeloogst beneden alle verwachting. Het past dan ook, van nu af aan, maatregelen te treffen opdat de komende oogst zoude gevrijwaard blijven van deze vijanden.”

De omzendbrief aan de Gemeentediensten voor ravitaillering en rantsoenering van juli 1942 betreft de bevoorrading in aardappelen voor het tijdperk november 1942 tot juni 1943 ten gunste van zekere categorieën verbruikers (kroostrijke gezinnen, gezinnen van groot-invaliden, gezinnen waarvan de steun krijgsgevangen of gesneuveld is of wiens dood aan oorlogsomstandigheden te wijten is).

Na de bevrijding gingen de onderrichtingen over de bevoorrading in aardappelen verder in de lijn van de oorlogsonderrichtingen. Op 24.10.1944 werd er zelfs met internering gedreigd van al diegenen die de openbare orde verstoren door de levering van onmisbare verbruiksproducten systematisch en vastberaden te weigeren.

Kleinhandelaars

Lijst van kleinhandelaars welke, in uitvoering van het Besluit op de boterverdeling, voor de verkoop van boter in Korbeek-Dijle werden aangenomen: D’Hondt Frans, Nijvelsebaan 12

Verstraeten Henri, Kerkstraat 17.

In een brief van juni 1941 wordt aan de Gemeentelijke Dienst der Bevoorrading medegedeeld dat de kleinhandelaar belast met de verdeling van chocolade aan de schoolgaande kinderen is: Vrijdags Victor.

Vals rondschrijven

Een brief van 2.8.1941 aan de burgemeester maakt gewag van een vals rondschrijven van 28.7.1941 zogezegd van de Hoofdgroepering “VEE, VLEESCH en BIJPRODUCTEN” zeggend o.a. dat er een voorraad vleesconserven uit Duitsland bekomen werd en bijgevolg het te leveren contingent aanzienlijk kleiner zal worden, “zodat de opofferingen onzer veefokkers zullen verminderen. Gelieve nota te nemen dat uw gemeente voor de eerstvolgende twee weken van levering vrijgesteld is.”

Omtrent dit rondschrijven werd een onderzoek ingesteld door het Parket.

Er waren ook de diensten “Hoofdgroepering AARDAPPELEN” en “Hoofdgroepering GRAANGEWASSEN EN VEEVOEDERS”

Bloem

Een brief van 7.2.1942 aan de burgemeester zegt dat leveringen van bloem door de industriële bloemmolens aan de bakkers van onze gemeente in de nabije toekomst met vertraging kunnen geschieden omdat de leveringen van broodgranen van de gemeente niet overeenstemmen met de bepalingen voorzien bij besluit van 20.6.1941. De leveringen van de gemeente hadden op einde december j.l. de 70 % van de totale te leveren hoeveelheid niet bereikt.

(wordt vervolgd)

Cyriel Letellier

Gebed Van De Week - Ecclesia

Heer,

wij willen uw kerk zijn,

uw gemeente,

plaatselijke gemeenschap van mensen

die geloven dat Gij de Messias zijt,

de Gezalfde, de Redder.

In alles wat wij doen

zijt Gij aanwezig,

leidraad,

inspiratie,

weegschaal,

stootpaal.

Geef ons het vertrouwen

van Petrus en Paulus

en zovelen die ons zijn voorgegaan.

Dan kunnen wij het aan,

samen,

in kleine dingen

iets realiseren,

iets gewaar worden

van de hemel op aarde.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx