woensdag 5 november 2014

Gelezen In Tertio Van 22 Oktober 2014

1.De databank parochiekerken is voortaan online doorzoekbaar via de website van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC). Er zijn onder meer gegevens in te vinden over de identificatie, typering en stijl, geschiedenis, relaties met onder andere organisaties en personen en beschermingsstatus van de Vlaamse parochiekerken. Meer info: http://crkc.be/databank-parochiekerken.

2.De Ugandese aartsbisschop Cyprian Kizito Lwanga van Kampala vraagt gelovigen elkaar tijdens de vredeswens niet langer de hand te schudden. Bisschop Anthony Borwah van het Liberiaanse bisdom GBarnga onderstreept dat ebola helaas slechts een van de vreselijke plagen is die zijn volk momenteel treft naast onder meer polygamie, migratie, werkloosheid, gebrek aan vaderfiguren, huiselijk geweld, kindhandel en sekstoerisme.

3.In ons land werd vorig jaar 37.854 keer gehuwd, een daling met 10,3 procent tegenover 2012. De nuptialiteit – het aantal huwelijken in verhouding tot de gemiddelde bevolking – daalt zelfs tot het historisch laagste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Het aantal verklaringen van wettelijk samenwonen stijgt tot 79.323. Wie huwt, doet dat steeds later. De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk bedraagt nu 32,2 jaar voor de man en 29,8 jaar voor de vrouw.

4.Het slotdocument van de buitengewone bisschoppensynode werd op 18 oktober goedgekeurd. De 183 aanwezige synodevaders stemden over alle 62 paragrafen afzonderlijk. Drie blijken geen tweederdemeerderheid te hebben gehaald: twee over het verbod op communie voor echtgescheidenen, een over de houding van de kerk tegenover homoseksuelen.

(Geert De Kerpel)