woensdag 12 november 2014

Gebed van de week–Dienaar?

Heer,

geef ons de moed

om ons klein genoeg te wanen

voor het werk van de dienaar,

opdat Gij voor de mensen zichtbaar wordt,

groter dan ons hart!

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx