woensdag 5 november 2014

Gebed van de week: Storm

In tijden van wanhoop

mogen wij geloven

dat Gij bij ons zijt,

onzichtbaar aanwezig,

grenzeloos vertrouwend

dat iemand ons thuis brengt,

rust geeft en vrede.

Het oude is voorbij,

het nieuwe is er al.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx