woensdag 29 oktober 2014

Gelezen In Tertio Van 15 Oktober 2014

1.Verpleger, filosoof en theoloog Luc Van Gorp wordt midden volgend jaar voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM). De docent aan de katholieke hogeschool Limburg (KHLIM) en huidig voorzitter van het Wit-Gele Kruis volgt Marc Justaert op, die met pensioen gaat. (Joris Delporte)

2.“Buitenlandse priesters maskeren roepingentekort”

Uit een vraaggesprek van Benoit Lannoo met de Franse theoloog Arnaud Join-Lambert.

“We moeten dringend andere kerkmodellen uitproberen in plaats van onbesuisd priesters te importeren.” Dat vindt de Franse theoloog Arnaud Join-Lambert. Hij ziet voor die priesters wel een rol bij het uitwerken van de modellen. Hun aanwezigheid in Belgische parochies is veel groter in het zuiden van het land dan in Vlaanderen. Bijvoorbeeld: tegenover 56 buitenlandse priesters actief in de pastoraal in Vlaanderen en 80 in Brussel, zijn er reeds 127 in Waals-Brabant alleen.

Weten we hoeveel personeel van vreemde oorsprong in de Belgische kerk actief is?

“In Vlaanderen gaat het om enkelingen, maar in de Waalse bisdommen zijn er decanaten waar meer dan de helft van het presbyterium van Afrikaanse oorsprong is. Het gaat vaak om tijdelijke opdrachten, er is een komen en gaan, en de kerkelijke hiĆ«rarchie minimaliseert systematisch het fenomeen. Intussen is een grote meerderheid van de jongere priesters in Franstalig BelgiĆ« van buitenlandse komaf. En dat is problematisch, want we rekruteren ze sneller dan we nadenken over het hoe en waarom van hun pastorale engagement. Bovendien maskeren we een fundamenteler probleem van onze kerk: hoe kan een kerkgemeenschap overleven als ze niet meer zelf weet te voorzien in haar sacramentele bedienaars? Dat we massaal priesters van elders importeren, illustreert ons roepingentekort en een falen van onze pastorale modellen. Ik juich daarom toe dat de Belgische bisschoppen hier eindelijk schoorvoetend over nadenken.”

“Geen katholieke gemeenschap zonder sacramenten en zonder priester. Maar onze lokale kerk rekruteert geen priesters meer, wat haar verzwakt. We moeten daarom dringend andere kerkmodellen uitproberen in plaats van onbesuisd priesters te importeren. Sommigen noemen die import een ‘palliatieve’ oplossing (leedverzachtende noodoplossing). Ik ben minder pessimistisch en spreek liever van een transitie (overgang): de pastorale inbreng van vreemde oorsprong kan ons helpen bij het uitwerken en toepassen van nieuwe kerkmodellen.”

Tot zover Benoit Lannoo en Arnaud Join-Lambert.