woensdag 22 oktober 2014

Gebed van de week: Maar red ons uit de greep van het kwaad

Ook ik ben

kind van deze tijd

misleid

gegrepen

door het kwade

in schitterende verpakking.

Erfenis

nalatenschap van

alles kan en alles mag.

Red ons, Heer,

en maak los wat knevelt,

verweek wat is verhard,

maak ons vrij.

Geef vrede, Heer,

geef vrede.

Help ons

uw Woord van Liefde

te doen.

Verbonden

met U.

Gezonden

door Jezus.

Aangevuurd

door de Geest.

Vandaag

en altijd weer opnieuw

tot in de eeuwigheid.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx