woensdag 10 september 2014

Gebed van de week: Laat uw wil gedaan worden

Heer,

slechts door het werk van onze handen

kan uw wil gedaan worden.

Zovele vrouwen en mannen

door alle tijden heen

zijn ons voorgegaan

in het verlangen naar U

en in hun antwoord op uw roepen.

In Jezus’ leven vinden wij

inspiratie voor de dingen die we kunnen doen,

enthousiasme om vol te houden

en de zekerheid dat Gij bij ons blijft.

Vuur ons aan, Heer,

door uw Geest.

Maak dat Gij zichtbaar zijt

in het werk van onze handen.

Niet mijn wil

maar uw wil geschiede.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx