woensdag 3 september 2014

Gebed van de week: Laat Uw Rijk Komen

Koning zijt Gij,

Heer van het Rijk

waarnaar wij verlangen.

Zo anders koning,

zo anders rijk.

Een en al liefde,

gegeven aan ons,

uw kinderen,

die in alle vrijheid

de weg mogen gaan

op zoek

naar wat ten diepste gelukkig maakt,

naar wat vrede brengt

in onszelf

en zo ook rondom ons.

Uw Rijk kome!

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx