woensdag 10 september 2014

Feest van de gezinnen

Op zondag 14 september 2014 wordt er in Scherpenheuvel vanuit het aartsbisdom een vicariale gezinsbijeenkomst georganiseerd in het teken van huwelijk en gezin. Om 10.30 u is er in de Mariahal een eucharistieviering opgedragen door mgr. Lemmens en om 15.30 u de gezinszegen.

Voor meer informatie zie website www.feestvandegezinnen.be