woensdag 27 augustus 2014

Gebed Van De Week: Laat uw naam geheiligd worden

Heilig zijt Gij, Heer,

volmaakt

verheven

ver weg en toch dichtbij

echt en oprecht.

In uw nabijheid

komt alles tot volle wasdom.

Dat voel ik, Heer,

als uw Blijde Boodschap klinkt,

als Jezus ons nabij mag komen,

als uw Geest in ons ademt of vurig brandt.

Wees ons nabij, Heer,

dat uw naam geheiligd wordt

in ons samen zijn

en in ons samen leven.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx