woensdag 16 juli 2014

750 jaar Sacramentsdag

(Gelezen in TERTIO van 18 juni 2014)

De imposante basiliek van Saint-Martin op de gelijknamige berg torent hoog boven de “vurige stede” Luik uit. Daar ligt de bakermat van het feest van het heilig sacrament dat op de tweede donderdag na Pinksteren wordt gevierd. Op aandringen van kluizenares Eva van Luik en priorin Juliana van Cornillon vond in die kerk het Fête-Dieu voor het eerst plaats in 1246. Achttien jaar later, in 1264 riep paus Urbanus IV, die nog aartsdiaken in Luik was geweest, het uit tot een feest voor de gehele kerk met de bul Transiturus.(Emmanuel Van Lierde)

Op de zondag na Sacramentsdag ging vroeger overal de processie uit. Nu wordt er in de media zelfs niet meer gesproken over Sacramentsdag. De feestdagen in de kerk die niet ondersteund zijn door een officiële verlofdag verdwijnen uit het collectieve geheugen en ondanks enkele herdenkingspogingen van de kerk in Luik en in Antwerpen is de 750ste verjaardag van Sacramentsdag totaal de mist ingegaan.