woensdag 11 juni 2014

Zusters van Liefde uit Korbeek-Dijle

Vóór de Zusters Annonciaden van Huldenberg stevig ingeburgerd waren in Korbeek-Dijle en er jonge meisjes overtuigden om toe te treden tot hun Congregatie, waren er toetredingen tot de Congregatie van de Zusters van Liefde van Sint-Vincentius a Paulo (de zusters van Mater Dei op het Sint-Jacobsplein in Leuven).

Zo kennen we de Korbeekse jonge vrouwen Elisabeth Niethals en Octavie Fagot die intraden bij de Zusters van Liefde.

Elisabeth Niethals (zuster Vincentia)

Geschiedenis van de familie Niethals

Op 17.2.1837 overleed te Leuven Anna Maria Niethals. Een goede 18 maanden eerder, op 28.7.1835, had zij, ongehuwd, het leven geschonken aan een zoon, Alexander. Alexander Niethals belandde in een weeshuis. Hij werd een “kweekeling der godshuysen der stad Loven”.

In 1861 was Alexander arbeider en woonde in Korbeek-Dijle. Hij trouwde er op 26.12.1861 met Anna Maria Van Essche, dienstmeid te Korbeek-Dijle en geboren te Neerijse als dochter van de landwerkers Joannes Francis Van Essche en Lucia Vanbisthoven. Twee van de vier getuigen bij dit huwelijk waren Joannes Francis Neefs (1799-1876), de man die het Hof van Lepper bouwde op Ormendaal, en Jacobus Rongé (1834-1915) (Kaube Kui), die woonde in het laatste huis van Ormendaal, het “huisje van halfweg”.

Alexander Niethals en Anna Maria Van Essche kregen in Korbeek-Dijle 6 kinderen:

- Anna Maria Elisabeth (°27.4.1862)

Elisabeth Niethals trad op 24-jarige leeftijd, in 1886, in bij de Zusters van Liefde. Zij

overleed te Leuven op 10.5.1947 op 85-jarige leeftijd.

- Jan Baptist (°29.11.1863)

Jan Baptist Niethals trouwde in 1890 met Maria Theresia Deboet, een zus van Petrus Deboet (Pië

Deboet). Zij weken uit naar Zaventem.

- Henricus Victor (°15.11.1867)

Victor Niethals woonde nog in Korbeek-Dijle in 1890, maar week later uit naar Kraainem.

- Isabelle Hortense (°9.9.1870)

Isabelle Hortense Niethals trouwde in 1896 te Gilly (bij Charleroi) met August Berghen. Zij

wettigden dan een 3-jarig voorkind van Isabelle Hortense, Frans Niethals, tot Frans Berghen.

- Franciscus Isidorus (°19.7.1873)

Franciscus Isidorus Niethals overleed als baby te Korbeek-Dijle op 25.8.1873.

- Maria Catharina Alexandrina (°31.1.1876)

Alexandrine Niethals trouwde in 1896 met Joannes Theofiel Rongé, een zoon van Jacobus Rongé

(Kaube Kui), en een broer van Petrus Rongé (Piër va Kui). Theofiel en Alexandrine kregen te

Korbeek-Dijle 5 kinderen tussen 1897 en 1905. Zij weken daarna uit naar Leuven waar zij nog

verschillende kinderen kregen. Een afstammeling van een van die Leuvense kinderen, Isidore

Rongé (°1909), via Camille Rongé (°Leuven 1934), is Eric Rongé (°Watermaal-Bosvoorde 1961),

onderwijzer te Vorst. Met Eric Rongé heb ik al veel gegevens uitgewisseld over zijn Korbeekse

familie.

Anna Maria Van Essche overleed te Korbeek-Dijle op 4.5.1882. Alexander Niethals hertrouwde te Korbeek-Dijle op 28.9.1882 met Anna Maria Dewit, geboren te Korbeek-Dijle op 2.8.1839. Bij dit huwelijk wettigden zij een voorkind van Anna Maria, Isidorius Dewit (°Korb.D. 11.6.1861). Deze wordt dan Isidorius Niethals. In 1890 wordt hij vermeld als landwerker wonende te Neerijse. Anna Maria was een nicht van Carolus Dewit (de Groeëte va Toinkes), de vader van Eugeen Dewit, en dus ook een nicht van Julianus Dewit (broer van Carolus), de man van Sylvie Creffier (Moesjke).

Alexander Niethals overleed te Korbeek-Dijle op 1.4.1918. Aangevers waren: Frans Berghen, zijn kleinzoon, 24 jaar, dagloner en wonende te Korbeek-Dijle, waarschijnlijk bij zijn grootouders, en Victor Vanderveken (Kevaune), 44 jaar, dagloner en gebuur van de overledene.

Anna Maria Dewit overleed te Korbeek-Dijle op 27.1.1921. Aangevers waren: Frans Berghen, haar stiefkleinzoon, toen 27 jaar en landbouwer, en Frans Vlasselaer (Polle va Fin de Smed), 24 jaar, zonder beroep, beiden wonende in Korbeek-Dijle.

Octavie Fagot (zuster Josephina)

Geschiedenis van de familie Fagot

Amandus Fagot (1814-1874) was een vondeling. Hij werd gevonden te Leuven op 3.2.1814 en werd uitbesteed bij een Korbeeks gezin. Hij trouwde te Korbeek-Dijle in 1844 met Elisabeth Morris (1819-1905). Amandus en Elisabeth kregen 8 kinderen te Korbeek-Dijle, onder wie:

- Petrus (Paëkke) (1848-1928) die op 10.4.1872 trouwde met Catherina D’Hond (1848-1907) uit Neerijse, waar ze ook een paar jaren bleven wonen

- Josephine (1853-1911) die trouwde met Alfred Honnorez (1849-1906)

- Désiré (Reike Mandus) (1858-1900) die trouwde met Marie Vermeulen (Merie va Reike) (1863-1924), ouders van o.a. Jules Fagot (de Parre) en Hubert Fagot (den Bekker va Merie va Reike).

Petrus Fagot (Paëkke) en Catherina D’Hond hadden op hun beurt 8 kinderen, onder wie:

- Octavie (°Neerijse 20.7.1872). Het is Octavie die in 1896, op 24-jarige leeftijd, intrad bij de Zusters van Liefde te Leuven. Zij overleed te Leuven op 3.9.1937, 65 jaar oud.

- Alfred (Fred va Paëkke) (°Korbeek-Dijle 1876), trouwde met Celine Vanderwegen (1875-1922). Gekend in Korbeek-Dijle waren: hun zoon Emiel Fagot (Mille va Fred va Paëkke), die vrijgezel is gebleven, en hun dochter Marie Fagot, die trouwde met Jozef De Coster (Jefke va Driskes).

- Josephine (Fin Poenj) (1880-1954) die trouwde met Louis Goossens (Poenj).

- Julie (Jelie van den Broeder) (1882-1960) die trouwde met August Vandezande (den Broeder).

Uit Neerijse, waar de Zusters van Liefde van Sint-Vincentius a Paulo in het onderwijs waren ingeschakeld, traden er 12 meisjes in bij de Zusters van Liefde tussen 1815 en 1935.