woensdag 11 juni 2014

Gebed van de week: Verloren zoon

Lastig moet het zijn

en pijnlijk

als je zoon of dochter

de weg bergaf inslaat.

Daar sta je dan,

machteloos, teleurgesteld,

opstandig en vol vragen.

Tegen beter weten in

tracht je te overtuigen,

te helpen, het tij te keren.

En je kijkt toe…

Je roept de hemel aan,

je sluit je af,

beschaamd, ontredderd.

De neerwaartse spiraal

zuigt langs alle kanten.

En toch

leeft er een sprankel hoop,

blijf je geloven

dat op een dag

weer alles keert tot rust

en vrede…

Barmhartige God,

wees al deze mensen nabij,

zij die afdwalen of verloren lopen,

zij die thuis in tanen wachten.

Wees hen genadig met uw belofte

dat Gij er zijt,

misschien vandaag nog niet te voelen,

maar minstens te vermoeden.

Keer het tij,

dat op een dag

weer uitzicht komt,

hoop op leven,

opstand uit de duisternis,

vooruitzicht op Pasen.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx