woensdag 14 mei 2014

Gelezen in Tertio van 30 april 2014

1.Quote: “Ook door de teloorgang van religie hebben we een steeds grotere drang naar meer en sneller.”

Duits socioloog Hartmut Rosa voert onderzoek naar de ratrace (De Morgen, 26 april)

2.“Veramerikaniseer gezondheidszorg niet”

Uit een artikel van Boudewijn Vanpeteghem

“Zorg verlenen is een ethische keuze. Als het een neoliberale, kapitalistische, commerciële aangelegenheid wordt, dan sluit Europa een halve eeuw gezondheidssysteem af en gaat het de Amerikaanse weg op. Terwijl Obama uitgerekend de omgekeerde beweging maakt.”

Hoofdaalmoezenier Bert Vanderhaegen van het AZ Gent kant zich heftig tegen de intrede van “de markt” in de gezondheidszorg.

De overheid zit krap bij kas en roept daarom de hulp van de private sector in. Is dat een foute keuze?

“Het is niet zozeer de overheid die hulp inroept, maar commerciële bedrijven die zich op de gezondheidsmarkt werpen omdat ze menen er munt te kunnen uitslaan. Zij zullen niet zorgen voor wie van een uitkering moet leven. Het verlenen van zorg is geen commerciële activiteit, maar in de sector van woon- en zorgcentra zijn er commerciële firma’s die zulke centra opkopen om winst te maken. Het neoliberale, kapitalistische, commerciële denken heeft geen uitstaans met gezondheidszorg, dat een recht is en geen verbruiksgoed. Het sloop binnen op het ogenblik dat we de hospitalisatieverzekering hebben toegelaten. Die heeft een gat in de solidariteit geslagen.”

“De betaalbaarheid van gezondheidszorg is een extreem groot probleem. Niet alleen de veroudering doet de kosten hoog oplopen; de technologische mogelijkheden doen dat evenzeer. En neem de farmaceutische bedrijven. Dat zijn geen weldoeners. Ze willen winst maken. Hun aandeelhouders vragen niet hoeveel mensen zijn geholpen, maar hoeveel dividend ze krijgen. De Europese overheid moet de farmaceutische industrie nadrukkelijk controleren. Het gaat niet om veel bedrijven en het gevaar voor prijsafspraken is des te groter. Het is niet uit de lucht gegrepen dat bedrijven zich laten betalen om een goedkoper geneesmiddel niet op de markt te brengen. Het kan goedkoper, maar we moeten het durven aan te pakken. De markt verdeelt de zaken niet evenwichtig in de gezondheidszorg.”

Tot zover Bert Vanderhaegen en Boudewijn Vanpeteghem