woensdag 21 mei 2014

Gebed van de week - Vrede

Gebed van de week - Vrede

‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.’

In uw vrede, Jezus,

zendt Gij ons.

Om te vergeven.

Om te genezen.

Om vrede te brengen.

Adem opnieuw over ons,

blaas in ons de heilige Geest:

vurig enthousiasme en zachte nabijheid,

heilige verontwaardiging en rustige zekerheid.

Zo zult Gij dan opnieuw verschijnen,

zichtbaar in mensen voor mensen.

En er zal vrede zijn.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx