woensdag 28 mei 2014

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 42

Geschiedenis van Korbeek-Dijle op basis van de gemeenteraadsverslagen vanaf 1836

17. Louis Vandermueren (°Korb.D.1930/+Leuven 2009) Burgemeester 1965-1976

Vóór de verkiezingen van 11.10.1964 was Devijver in ongenade gevallen bij zijn schepen Constant Berthels en zijn raadslid Louis Vandermueren. En zij sloten zich aan bij de tegenpartij.

Ziehier de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 11.10.1964:

Lijst nr.1 Lijst nr.2

Vandermueren Louis Devijver Marcel

Berthels Constant Fagot Maurits

Haine Gustaaf Letellier Jan Baptist

Crabbé Louis Goovaerts René

De Bontridder Jules Coopmans Alfons

Vanderveken Ferdinand Vanderseypen Jules

Vlasselaer Victor Vanderwegen Frans (Cis van de Koe)

De verkozenen zijn vet gedrukt.

Er waren 477 ingeschreven kiezers en 444 geldige stemmers. Lijst nr.1 behaalde 164 lijststemmen en 86 naamstemmen; lijst nr.2 behaalde 154 lijststemmen en 23 naamstemmen; er waren ook 17 bonte stemmen.

Louis Vandermueren werd burgemeester benoemd op 19.1.1965.

Constant Berthels en Gustaaf Haine werden de schepenen.

In de C.O.O. zetelden de volgende leden: Pelgrims Jan (voorzitter)

Devijver Marcel

Coopmans Alfons

Dottermans Maurice

De Bontridder Jules

In 1967 wordt de nieuwe gebetonneerde verbindingsweg tussen Korbeek-Dijle en Bertem, de Blokkenstraat, vroeger een veldweg, officieel in gebruik genomen.

Op het college van 28.7.1967 wordt Raphaël De Coster (°1944) aangesteld om secretaris Omers te vervangen tijdens diens verlof. Vanaf 1.10.1970 wordt Raf De Coster dienstdoende secretaris in vervanging van secretaris Omers met ziekteverlof.

Op de gemeenteraad van 10.6.1971 wordt De Coster benoemd tot gemeentesecretaris met ingang van 1.7.1971.

Op de gemeenteraad van 23.12.1969 wordt beslist de 5-dagenweek in het onderwijs in te voeren vanaf 1.1.1970. Er blijven nog 26 uren school per week.

Bij de verkiezingen van 11.10.1970 waren de kandidatenlijsten de volgende:

Lijst nr.1 Lijst nr.2

Vandermueren Louis Fagot Maurits

Berthels Constant

Haine Gustaaf

Crabbé Louis

De Bontridder Jules

Pelgrims Jan

Vanderveken Ferdinand

Lijst nr.1 haalt alle zetels binnen.

Louis Vandermueren blijft burgemeester.

Constant Berthels en Gustaaf Haine blijven de schepenen.

De C.O.O. krijgt de volgende samenstelling: Dottermans Maurice

Goovaerts René

Pelgrims Jan

Vlasselaer Henri

Vranckx Marcel.

Op de raad van 18.6.1974 worden de rioleringswerken en de verbreding en asfaltering van de Ormendaal, uitgevoerd in opdracht van de Intercommunale E5, goedgekeurd en wordt beslist het wegdek over te nemen.

*

Tot zover de politieke geschiedenis van de zelfstandige gemeente Korbeek-Dijle. Op 1.1.1977 werd zij gefusioneerd met Bertem en Leefdaal tot de nieuwe gemeente Bertem.

(wordt vervolgd met enkele aanvullingen en verbeteringen)

Cyriel Letellier