woensdag 21 mei 2014

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 41

Geschiedenis van Korbeek-Dijle op basis van de gemeenteraadsverslagen vanaf 1836

16. Marcel Devijver (°Leuven 1910/+Leuven 1985) Burgemeester 1953-1964

Bij de verkiezingen van 12.10.1952 (met 474 kiezers) waren er twee lijsten:

Lijst nr.1 Lijst nr.2

Vandezande Jan Baptist (overleden) Darche Marcel

Devijver Marcel

Vanden Eynde Gaston

Decoster Jozef

Van Geel Jozef

Fagot Maurits

Pelgrims Jan

Marcel Darche was vermoedelijk op een aparte lijst opgekomen uit ongenoegen omdat niet hij maar Louis Harlophe tot schepen was verkozen toen Jan Baptist Vandezande burgemeester werd begin 1950.

Door het overlijden van Jan Baptist Vandezande waren alle kandidaten zeker van een plaats in de gemeenteraad. Toch gingen de verkiezingen door. Marcel Darche kreeg het grootste aantal naamstemmen en was kandidaat-burgemeester. Vanaf begin 1953 werd hij dienstdoende burgemeester in de plaats van Louis Harlophe, die niet meer in de gemeenteraad was. Op 7.4.1953 werd een nieuwe burgemeester benoemd. Het was Marcel Devijver. Zijn opleidingsniveau heeft vermoedelijk deze keuze bepaald. Marcel Darche en Maurits Fagot werden schepenen.

De C.O.O. kreeg volgende leden: Buekenhout Victor

Van Geel Jozef

Maginelle Jan

Vermeulen Frans

De Greef André

De gemeenteraadsverkiezingen van 12.10.1958 (met 500 kiezers) gaven volgende kandidatenlijsten, waarbij de vooroorlogse Van Geel-Cappuynstegenstelling in zekere mate herleefde:

Lijs nr.1 Lijst nr.2

Van Geel Jozef Devijver Marcel

Darche Marcel Berthels Constant

Pelgrims Jan Fagot Maurits

Harlophe Louis Letellier Jan Baptist

Michiels Julia Vandermueren Louis

De Bontridder Jules Goovaerts René

Poeckens Irma Coopmans Alfons

De in vetjes gedrukte kandidaten werden verkozen. Devijver won het pleit met vijf zetels tegen twee en hij bleef burgemeester. Marcel Darche overleed op 24.10.1958. Hij werd in de lopende legislatuur (tot 31.12.1958) niet meer vervangen als schepen. In de nieuwe gemeenteraad werd hij als gemeenteraadslid opgevolgd door Jan Pelgrims. De nieuwe schepenen waren: Constant Berthels en Maurits Fagot.

In de C.O.O. zetelden volgende leden: De Greef André

Coopmans Alfons

Goovaerts René

Dottermans Maurice

Van Geel Jozef

René Paeps werd benoemd als tijdelijk secretaris van de C.O.O. vanaf 1.5.1961, ter vervanging van Joseph De Greef (Zjef van den Ingel) die zijn ontslag had gegeven.

Op de gemeenteraad van 4.8.1961 wordt Robert Roelants uit Opvelp (broer van atleet Gaston Roelants) benoemd tot gemeentesecretaris met ingang van 1.9.1961. Robert Roelants woonde toen in Meerbeek waar hij ook gemeentesecretaris was sinds 1.8.1959.

Op de raad van 26.11.1962 wordt reeds een nieuwe gemeentesecretaris benoemd: Raymond Omers uit Neerijse, die ook secretaris was van de gemeente Neerijse.

(wordt vervolgd)