woensdag 14 mei 2014

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 40

Geschiedenis van Korbeek-Dijle op basis van de gemeenteraadsverslagen vanaf 1836

14. Kamiel D’Hondt (°Korb.D.1900/+Korb.D.1949) Burgemeester 1947-1949

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 24.11.1946 was er in Korbeek-Dijle maar één lijst met zeven kandidaten:

Cappuyns Emiel

D’Hondt Kamiel

Vandezande Jan Baptist

Decoster Joseph

Darche Marcel

Harlophe Louis

Vanderseypen Jules

Er werden in Korbeek-Dijle dan ook geen verkiezingen georganiseerd. De zeven kandidaten waren automatisch alle zeven verkozen. Emiel Cappuyns was kandidaat-burgemeester. Maar wegens zijn leeftijd (79 jaar) werd de voorkeur gegeven aan een andere kandidaat. Het was Kamiel D’Hondt die burgemeester werd benoemd bij Regentsbesluit van 10.3.1947. Jan Baptist Vandezande bleef schepen, afgevaardigd ambtenaar van de burgerlijke stand. Joseph Decoster werd de tweede schepen.

De C.O.O. werd als volgt samengesteld: De Greef André

Vermeulen Frans

Maginelle Jan

Darche Marcel

Buekenhout Victor

Op 15.11.1947 beslist de gemeenteraad voor 1 jaar, met ingang van 1.1.1948, 26 % der bedrijfsbelasting te heffen op wedden, daglonen en pensioenen van de ingezetenen van de gemeente.

Na tweeënhalf jaar burgemeesterschap overleed Kamiel D’Hondt op 20.9.1949. Kamiel was de vader van Leon, Felix, Leonard en François D’Hondt.

Het verslag van de gemeenteraad van 8.10.1949 stipuleert het volgende:

De gemeenteraad,

Gezien dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen d.d. 24.11.1946 slechts een candidatenlijst voorgedragen werd met 7 titelvoerders en geen plaatsvervangers

Overwegende dat tengevolge van het overlijden van D’Hondt Kamiel Burgemeester, de gemeenteraad niet meer voltallig is, en het aantal leden is geslonken van 6 op 7. Bijgemis aan plaatsvervangers het onmogelijk is de gemeenteraad aan te vullen

Gezien art. 7 van de gemeentewet

Besluit: Met algemene stemmen geen gedeeltelijke gemeenteraadsverkiezingen te houden voor de opengevallen plaats van het raadslid D’Hondt Kamiel.

15. Jan Baptist Vandezande (°Korb.D.1876/+Korb.D.1952) Burgemeester 1950-1952

Bij Regentsbesluit van 20.1.1950 werd Jan Baptist Vandezande benoemd tot burgemeester. Op de raad van 18.2.1950 werd Louis Harlophe in zijn plaats verkozen als schepen.

Op deze schepenverkiezing waren Darche en Cappuyns afwezig. Mogelijk was Darche ontevreden omdat niet hij maar Harlophe als kandidaat-schepen was weerhouden. Cappuyns (82 jaar) had al afgehaakt op 28.1.1950. Beiden bleven afwezig op de zes volgende gemeenteraden. Zij daagden opnieuw op op 26.6.1951 en Cappuyns liet zich onmiddellijk terug gelden. Hij zette de stemmingen weer naar zijn hand.

Ook Jan Baptist Vandezande overleed tijdens dezelfde legislatuur op 8.10.1952, vier dagen vóór de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Was hij zenuwachtig om de komende verkiezingen? In zijn schuur deed hij een val van de ladder, met dodelijke afloop. Schepen Louis Harlophe werd dan dienstdoende burgemeester tot 31.12.1952.

Een van de wapenfeiten van Louis Harlophe was de verwelkoming van pastoor Marcel Lievens op den Dries eind 1952 bij diens inhaling na het overlijden van pastoor Alfons Janssens.