woensdag 2 april 2014

Gebed van de week: Geen haat of wrok

Het lijkt niet juist,

niet eerlijk,

naïef en dwaas,

om degene

die je onrecht deed

niet terug te slaan.

Oog om oog

en tand om tand.

Voor velen is dat

recht.

Begrijpelijk,

als iemand je leven overhoop haalt,

je pijnigt.

En toch zegt Gij, Jezus,

ook die mens te vergeven.

Gij hebt het ons voorgedaan,

zelfs voor uw moordenaars.

Geef ons de tijd, Heer,

dat wonden kunnen helen.

Geef ons de wijsheid en het geduld

om niet impulsief terug te slaan.

Geef ons de moed

om door alle littekens heen

opnieuw te leren leven,

beetje bij beetje.

Geen haat meer,

geen wrok.

De pijn nooit helemaal weg

maar niet meer snijdend,

zachter.

Misschien wordt dan

vergeving mogelijk,

omdat Gij

ze ons geeft.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx