woensdag 9 april 2014

Gebed van de week: Gebod van liefde

Het is godgeklaagd

hoe wij ons laten leiden

door kwaadheid of ergernis die in ons oplaaien,

hoe gehaaid wij elkaar te lijf gaan

met woorden en met gebaren.

Zalig de vredige mens

die geduld uitstraalt

en niet meteen strijdt.

Iets van Jezus’ kracht

wordt in haar of hem zichtbaar.

Is het dat, Heer, wat Gij bedoelde?

Is het daarom dat de wereld ons niet

altijd herkent als uw leerlingen?

We hebben nog zoveel te schaven aan onszelf,

te oefenen in uw liefde.

Sterk ons om dagelijks bij U te verwijlen,

in een gebed,

in de overpeinzing van uw Woord,

in de schoonheid van de dingen.

Dan gaan wij beetje bij beetje

op U gelijken

en werkelijk uw leerlingen worden.

Wellicht zal uw Blijde Boodschap

zo echt vruchten dragen!

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx