woensdag 9 april 2014

Domo, een vrijwilligersorganisatie met pit

Presentatie van het project door Anne Gullentops in de woorddienst te Korbeek-Dijle op zondag 23 maart 2014.

Armoede nam toe, in de steden, maar ook op het platteland. Een op vier kinderen leeft in de Leuvense binnenstad in kansarmoede. Dat is veel!

Domo is een vrijwilligersorganisatie die probeert een antwoord te bieden op kinder-kansarmoede. Domo is letterwoord dat staat voor: Door Ondersteuning Mee Opvoeden. Domo betekent ook ‘huis’. Opvoedingsondersteuning als vriend aan huis.

Ouders zijn de belangrijkste personen in de opvoeding van hun kinderen. Maar soms missen ouders de vaardigheden om dit goed te doen. Niettegenstaande veel goede wil kunnen ouders zich in een situatie bevinden waarin ze (tijdelijk) de opvoedingstaak heel moeilijk aankunnen. Zeker bij kwetsbare gezinnen met jonge kinderen is de draaglast niet in evenwicht met de draagkracht.

24 jaar geleden hadden 2 Leuvense vrouwen een droom. Ze wilden een organisatie starten die moeders met kleine kinderen thuis zou ondersteunen, coachen. En uniek: niet met professionele hulpverleners maar met moeders die hun ervaringen willen delen met andere moeders. Ze zijn met 2 gestart, binnen het jaar waren ze met 4. Ondertussen zijn er bij Domo-Leuven meer dan 60 actieve vrijwilligers, vrouwen en mannen. Maar Domo wil nu nog meer gezinnen bereiken want de vraag is groot!

Het Domo- model is laagdrempelig, anoniem en respectvol:

1 vrijwilliger ondersteunt langdurig 1 gezin dat het moeilijk heeft, aan huis.

De gezinnen die Domo helpt zijn meestal sterk ge√Įsoleerd door structurele armoede, familiale conflicten, taal- en cultuurbarri√®re, pijnlijke jeugdervaringen, moeilijke leefomstandigheden... Ze hebben weinig contact met de buurt, met de school, nemen weinig deel aan het verenigingsleven... Vanuit wetenschappelijke hoek blijkt dat sociale steun een van de meest beschermende factoren in het gezin is. Door langdurige actieve steun, “empowerment”, verhoogt de draagkracht van het gezin. Hierdoor krijgen zeer jonge kinderen meer kansen.

De domovrijwilligers zijn geen hulpverleners, ze worden niet betaald, ze hebben vaak zelf een betaalde job en hebben thuis ook al of niet een gezin te runnen. Domo werkt vanaf het begin van haar bestaan op een 'ongebonden' manier, los van levensbeschouwingen of andere instellingen. Domo treedt niet op in de plaats van de professionele hulpverlening, maar is er een aanvulling op.

De domovrijwilligers ondersteunen door te luisteren, te bemoedigen, niets op te dringen maar samen met het gezin te overleggen wat ze concreet voor hen kunnen doen. Het gevoel dat er iemand is bij wie ze zomaar terecht kunnen voor hun verhaal is voor de gezinnen erg belangrijk. Doordat de Domo-vrijwilliger gedurende verschillende jaren aanwezig is in een gezin groeit er een vertrouwensband, en is de vrijwilliger ‘vriend aan huis’ of de goede buur die velen vaak niet hebben.

Domo-gezinnen zijn vaak alleenstaande moeders met kleine kinderen. Door samen met de kinderen te spelen, te sporten en te lezen, stimuleren we hun ontwikkeling en ontdekken we hun talenten.

Domo-vrijwilligers worden ondersteund door de werkgroep Vrije Tijd van Domo-Leuven. Zij helpt bij het invullen van vrije tijd: er is een spelotheek, vrijwilligers kunnen samen met het gezin naar theater of film te gaan. Kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan jeugdbeweging of sportactiviteiten...

Domo-vrijwilligers brengen een halve dag per week door in het gezin. Zo moet het gezin zich niet verplaatsen en komt er iemand in hun vertrouwde omgeving meedraaien.

Domo-Leuven heeft een grote verscheidenheid aan vrijwilligers, zowel qua leeftijd als opleiding, achtergrond en interesses, maar allemaal met hetzelfde enthousiasme en dezelfde visie.

Maar Domo wil nog meer gezinnen bereiken.

Domo is hiervoor dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Contactgegevens

E-mail: domo@domoleuven.be

Website: www.domovlaanderen.be

Tel: 016/89 04 69

Naamsestraat 153-155

3000 Leuven

Dinsdag van 9u00 tot 17u00

Maandag en vrijdag op afspraak