woensdag 12 maart 2014

Landelijke Gilde: Seniorenwerking – gewest Huldenberg

Donderdag 20 maart 2014 om 14 u in de gemeentezaal te Loonbeek

INFONAMIDDAG ‘Tweemaal oorlog, driemaal honger’ (door Eddie Niesten)

Eddie Niesten is auteur van veel publicaties over landbouw- en voedingsgeschiedenis en regelmatig medewerker aan programma’s op radio en tv rond voeding en volksgebruiken.

Deelname in de kosten: 7 euro per persoon.

Inschrijven kan alleen door overschrijving op IBAN BE44 7343 3903 8045 (BIC KREDBEBB) van Landelijke Gilden gewest Huldenberg vóór 17 maart.