woensdag 19 maart 2014

Gebed van de week: Kom en zie

Gij nodigt ons uit, Jezus,

om met U mee te gaan

en te zien hoe Gij leeft.

Dat betekent

dat ik los moet laten,

eigen heilige huisjes

openmaken en luchten.

En licht binnenlaten,

uw licht laten schijnen

in mijn woonst.

Huis van steen,

huis van vlees

en huis van gedachten.

Heel mijn hebben

en mijn zijn,

visitekaartje

van mijn bestaan.

Kom binnen, Heer,

in elke vezel

van mijn leven.

Begeester

mijn doen en laten

en open altijd weer

de ramen en de deuren

zodat ik U ontwaar

in de wereld

rondom mij.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx