woensdag 5 februari 2014

Gebed van de week: Aan tafel

Het is goed om samen te tafelen,

om ons leven hier te delen

in anekdotes en verhalen,

over wat we meemaakten

in vreugde en in pijn,

in wensen en in dromen,

over wat ons recht houdt

of doet opstaan,

altijd weer opnieuw.

Heer, Gij brengt ons hier samen.

Wij krijgen de tijd

om te luisteren

en te spreken,

om vriendschap te delen met elkaar.

En Gij zit graag met ons aan tafel

om ons voor te doen

hoe wij het brood kunnen breken

en de wijn mogen delen.

Dank, Heer,

om dit samenzijn.

Dank om woorden en muziek,

om de liederen waarmee we uw lof mogen zingen.

Dank om al het goede dat deze tafel biedt:

vruchten van uw goedheid,

werk van mensenhanden,

tot feestmaal bereid

om van te leven,

vandaag

en morgen,

tot in eeuwigheid.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx