woensdag 1 januari 2014

Soep Op De Stoep

In de kerk van Korbeek-Dijle werd op zondag 15 december, na de eucharistieviering, soep uitgedeeld. Het korfje voor de vrijwillige bijdrage bracht 97,50 € op ten voordele van de projecten van Welzijnszorg onder het motto: Armoede (op de) buiten!

Met dank aan de schenkers van soep en van centen!