woensdag 1 januari 2014

Gebed van de week: Drie wijzen

Op zoek naar een antwoord

op de diepste vragen

hebben zij zich losgemaakt

van alle status.

Wijze koningen,

het Licht achterna,

uit vrije keuze,

de weg naar het kleine

dat vrede brengt,

geluk gegeven en ontvangen,

zaligheid.

Ontmoeting bij een voederbak,

een moeder, een vader, een kind.

Warmte van een os en een ezel,

en van vrijgevigheid: een koninklijk cadeau.

Alle grenzen afgelegd,

De hele wereld in een stal:

‘Mensen worden broeders’.

God,

sterk ook ons tot wijze mensen:

zoekers naar wat de moeite waard is,

in respectvolle ontmoeting met uw wereld, ons dorp.

Geen slaven meer, geen knechten,

in alle vrijheid Jezus achterna.

Vrede, gegeven en ontvangen,

zaligheid!

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx