woensdag 22 januari 2014

Gebed van de week: Cultuur

Jezus,

liefste der mensen,

is het ons aan te zien

in onze omgang met elkaar

dat wij uw leerlingen zijn?

Ons groeten,

ons luisteren en spreken,

ons herinneren,

ons treuren en feesten,

ons ‘er zijn’ voor mekaar,

en voor anderen.

Onze aandacht

voor wat leeft,

voor wat dreigt uit te vallen,

voor de dingen,

voor wat geweest is

en wat komt.

Onze huisstijl

mag warm zijn,

onthalend,

en zonder veel omhaal

teken van uw nabijheid

onder ons

en onder allen die hier komen.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx