woensdag 8 januari 2014

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 22

Vervolg van 7. Jan Francis Mommaerts

Bureel van Weldadigheid

Op 14.1.1906 wordt Guilielmus Neefs (1836-1918) (Lepper) met 5 stemmen op 5 benoemd tot lid van het Bureel van Weldadigheid ter vervanging van Jan Baptist Jorge (de Jei), aftredend lid.

Het Bureel van Weldadigheid is dan als volgt samengesteld:

Van Ermen Henricus

Meulemans Guillaume

De Coster Josephus

Vanderseypen Franciscus

Neefs Guillaume

Op 30.11.1909 zal de gemeenteraad de benoeming door het Bureel van Weldadigheid goedkeuren van dr. Cappuyns als dokter “van den Armen”, met 5 stemmen tegen 1. Dr. Ectors werd door het Bureel van Weldadigheid uit zijn ambt ontheven verklaard omdat hij zich in Terbank-Heverlee ging vestigen.

Naar aanleiding van het overlijden van Alfred Honnorez op 19.8.1906 beslist de raad op 9.10.1906 dat er in ’t vervolg voor elk overleden lid van de gemeenteraad een dienst om 8 u gecelebreerd zal worden op kosten van de gemeente.

Ingevolge een brief van de gouverneur wordt op 2.12.1906 de jaarwedde van meester Mignon, die 17 jaar dienst heeft, van 1400 op 1800 fr gebracht.

Op 31.1.1909 zal de gemeenteraad de jaarwedde van de meester, na 20 jaar dienst, op 1900 fr brengen.

Op 13.1.1907 kent de gemeenteraad een toelage toe van 10 fr aan de matigheidsbonden die in de scholen werden opgericht. Mogelijk waren dat actiegroepen tegen overmatig alcoholgebruik.

In de nasleep van de overstroming van 14.5.1906 stemt de gemeenteraad op 7.4.1907 45 fr als “tussenkomstdeel bij de toelagen van Staat en Provincie” voor gemelde overstroming.

Wegenwerken zijn nog steeds een hoofdbekommernis van de gemeente. In 1907 wordt hiervoor 6.000 fr geleend bij het Gemeentekrediet aan 4,25 % rente. Op 10.6.1907 keurt de raad een offerte goed van Louis De Bontridder (1847-1917) (Lewie van Jefkes, de vader van Jef van Lewie en de grootvader van Lewiekes), landbouwer op Heverlee-Dries, voor het vervoer van kasseien van het station van Oud-Heverlee naar verschillende werven: 20 fr per wagon van 10.000 kg voor het vervoer naar de weg op Bertem, ter plaatse “Hooge Paal” genoemd, en 15 fr per wagon van 10.000 kg voor het vervoer naar de Rhode straat en de Kleine Holle straat.

Op 27.12.1907 beslist de gemeenteraad een “vaderlandse vlag” aan te kopen voor de meisjesschool. De lichtjes vermolmde vlaggenmast die nu nog op de zolder van de vroegere zusterswoning ligt is waarschijnlijk toen aangekocht.

Op dezelfde zitting kent de raad een toelage van 30 fr toe aan Jozef Vander Elst (den Bels) als onderstand voor het verlies van zijn koe en twee varkens.

Gemeenteraadsverkiezingen van 20.10.1907

Naast de overleden Franciscus Berthels en Alfred Honnorez verdwijnt ook Jan Baptist De Greef uit de gemeenteraad.

Worden als gekozen uitgeroepen:

-Mommaerts Jozef: 159 stemmen

-De Coster Jozef: 156 stemmen

-Buekenhout Désiré: 146 stemmen

Jozef Mommaerts (1850-1931) (Jef van Jan Cisses) was de vader van Louis Mommaerts, de Pachter van Coeckelberghs.

Jozef De Coster (1851-1944) (Jef van Driskes) was de vader van Kamiel, Jan en Jefke van Driskes en van Mieke Driskes, en de grootvader van Celine van Driskes. In Leefdaal werd Kamiel van Driskes: Kamiel van Goeëre.

Désiré Buekenhout (1864-1933) (Reike Kamiel) was een kozijn van Engelbert De Greef (den Ingel) want zijn moeder was een halfzus van de vader van den Ingel. Zijn moeder was een volle zus van Jan Baptist De Greef (1841-1916) die gemeenteraadslid was van 1895 tot 1907. Désiré was getrouwd met een zus van Jan Crabbé, Elisa Crabbé. Zij hadden zeven kinderen onder wie Georges (Georges van Reike) en Germaine (x Frans Van Caudenberg). Zij woonden in de Kerkstraat waar later Germaine met Frans Van Caudenberg en hun gezin woonden. Désiré was er herbergier, kleermaker en barbier, en zijn vrouw Elisa winkelierster.

Op 1.1.1908 wordt er gestemd voor de benoeming van een schepen die tot de reeks van 1916 zal behoren: Mommaerts Jozef bekomt 6 stemmen op 7 en is verkozen.

De nieuwe gemeenteraad ziet er dan als volgt uit:

-Mommaerts Joannes Franciscus, burgemeester

-De Greef Engelbert, schepen

-Mommaerts Jozef, schepen (kozijn van de burgemeester)

-De Wit Karel, raadslid

-Mommens Guillaume, raadslid

-De Coster Jozef, raadslid

-Buekenhout Désiré, raadslid

Op 1.3.1908 beraadt de gemeenteraad zich over de aankoop van een nieuw torenuurwerk. De kerkfabriek wil voor de helft tussenkomen in de kosten. De offerte van het bedrijf Michiels uit Mechelen ten belope van 1100 fr wordt goedgekeurd op voorwaarde dat de gemeente haar helft in 3 maal mag betalen: 200 fr in 1909, 200 fr in 1910 en 150 fr in 1911.

In de begroting van 1909 wordt een som van 15 fr opgenomen als jaarwedde van de opwinder van het torenuurwerk.

Op 30.5.1909 kent de gemeenteraad 15 fr onderstand toe aan Louis Matthys voor het verlies van een koe.

Louis Matthys (°Heverlee 1857) woonde op Ormendaal op de plaats waar later zijn dochter Clementine (Klei Mattaës) woonde. Louis was een broer van mijn stiefgrootvader Engelbert Matthys (Ingel Mattaës) in Bertem.

Op het college van 15.3.1910 (de dag van het overlijden van burgemeester Joannes Franciscus Mommaerts), treedt Engelbert De Greef op als dienstdoende burgemeester en wordt Jozef Mommaerts aangeduid om de functies van ambtenaar van de burgerlijke stand te vervullen.

(wordt vervolgd)