woensdag 25 december 2013

Gebed van de week: 365 dagen nieuwjaar

365 dagen liggen voor ons, Heer,

gespreid over vier seizoenen,

beginnend met een nieuw jaar

vol belofte

zoals uw pasgeboren Zoon.

Tederheid overvalt ons

in zijn lichtende nabijheid.

Maar ook de harde levenskou,

woede, onmacht, mensenpijn,

verdrukking, vernedering, twijfel.

Hij heeft het allemaal gekend

en toch is Hij blijven geloven dat

samen met U

alles goed komt.

Vader,

sterk ook ons,

een jaar lang,

dag na dag,

zodat wij ‘door alle weer heen’

blijven geloven

dat leven mogelijk is,

dat alles goed komt

iedere tijd opnieuw…

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx