woensdag 13 november 2013

Gebed van de week: Bewaar de vrede

Zo vaak hebt Gij het ons gezegd, Jezus:

‘Vrede zij met u’.

U volgend, geven wij

elke eucharistieviering

uw vrede door aan elkaar.

Wij kunnen het niet genoeg doen,

elkaar van harte vrede wensen.

Vrede in ons hart,

vrede rondom ons

en vrede in de wereld.

Ook al groeien deze woorden uit

tot een dagelijkse bede,

de vrede zelf

is nooit gegarandeerd.

Maar in ons eigen leven

kunnen we met uw hulp

die diepe vrede betrachten.

In de omgang met onszelf

en met allen die we ontmoeten.

Dan volgen wij uw weg, Jezus.

En dat maakt echt wel een verschil!

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx