woensdag 6 november 2013

Gebed van de week: Allerzielen

Bij het vallen van de bladeren

gedenken wij wie ons is voorgegaan

naar een nieuwe einder.

Wie kan geloven dat zij verder leven,

omarmd door een barmhartige Vader,

vindt rust en hoop.

Dat vertrouwen stemt ons dankbaar

om wat is geweest,

doet ons opstaan

ondanks gemis.

God,

Gij schenkt ons leven

en overleven,

steeds opnieuw.

Bij U vloeien tranen van gemis

en vreugdevolle dankbaarheid

samen tot een nieuwe stroom van leven.

Oneindig dankbaar

mogen wij dan leven

in uw onmetelijke liefde.

Gij zijt ons eeuwig leven.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx