woensdag 16 oktober 2013

Gelezen In Tertio Van 2 Oktober 2013

1.Op maandag 29 september 2013 besliste het eerste consistorie onder leiding van paus Franciscus dat Joannes XXIII en Joannes Paulus II heilig worden verklaard op 27 april 2014. Franciscus besliste eerder dat er, in tegenstelling tot de voorschriften, geen tweede mirakel nodig is voor de heiligverklaring van de paus van het Tweede Vaticaans Concilie.

Joannes Paulus wordt dan weer amper negen jaar na zijn dood al heilig. (Geert De Kerpel)

2.Koptische christenen

Het woord ‘Kopt’ is etymologisch verwant met ‘Aegyptos’. De naam verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van Egypte, van voor de islamisering en de arabisering. “Tegenwoordig wordt het woord alleen gebruikt voor de christenen van Egypte, maar er zijn ook nog steeds Egyptische moslims die zich ‘Kopt’ noemen, weet Kyrillos Samaan, koptisch-katholieke bisschop van Assiut. Egypte kent de grootste christelijke minderheid in de regio. Samaan spreekt van 12 tot 15 miljoen, andere bronnen houden het op slecht 8 miljoen. De overgrote meerderheid van deze christenen behoren tot de koptisch-orthodoxe kerk, geleid door paus Tawadros II. De katholieken onder hen vormen maar een heel kleine minderheid van ten hoogste 200.000 zielen, verdeeld over zeven bisdommen. De koptisch-katholieke kerk ontstond in de zeventiende eeuw als gevolg van de missionering door franciscanen en kapucijnen, die voor een herstel van de band met Rome ijverden. “Maar wij boksen boven ons gewicht”, lacht Samaan. “Hoewel we gering in aantal zijn, hebben onze scholen, gezondheidsinstellingen en onze andere vormen van dienstverlening een gewaardeerde impact op de hele samenleving.” (Jan De Volder)

3.’De dood is te absurd om waar te zijn’

In zijn boek Macht en gezag besteedt Mark Eyskens enkele lezenswaardige hoofdstukken aan de kerk en het geloof. De crisis van de kerk is er volgens hem een van de instelling, de waarden, maar vooral van het geloof zelf. Die laatste brengt hij in verband met het wereldbeeld dat nog al te zeer op oude mythologische denkbeelden stoelt en daardoor de geseculariseerde, wetenschappelijk ingestelde mens niet meer aanspreekt. Volgens hem is er een nood aan hertaling van de oude teksten en hij doet daartoe enkele pogingen in het boek. “Al zou ik voor mijn vertaling van het credo in vroegere tijden wellicht op de brandstapel zijn beland,” lacht hij.

Godsdienst en wetenschap

Voor Eyskens is het zogenaamde conflict tussen godsdienst en wetenschap achterhaald. “Godsdienst heeft met waarden te maken. Maar laat het onderzoek over het ontstaan van de wereld alstublieft over aan de wetenschappers.” De politicus stelt dat we de Bijbel niet moeten lezen als iets van het verleden, maar als een beeld voor de toekomst. “Is de mens geschapen ‘naar het beeld en de gelijkenis van God? Ik lees dat in het futurum: de Blijde Boodschap is dat wij de wereld kunnen verbeteren en zo meer op God gaan gelijken. Daarom vind ik de laatste zin van het Mattheusevangelie zo mooi: ‘Ik ben met u tot aan de voltooiing van de wereld.’”

Met een van zijn typische ‘bons mots’ stelt Eyskens dat ‘de dood te absurd is om waar te zijn.’ “Er is een diepe hunkering in ieder mens dat dit niet waar mag zijn, niet waar kan zijn. Ik koester de geloofshoop dat de echte werkelijkheid onzichtbaar is, dat de dood niet het laatste woord heeft, dat God de toekomst is van de mensheid en van iedere mens.” (Jan De Volder)

C.L.

Het boek: Mark Eyskens, Macht en Gezag, Witsand Uitgevers, Antwerpen, 423 blz., 22,50 euro. Bestellen kan via www.tertio.be