woensdag 16 oktober 2013

Gebed van de week: Gerechtigheid en vrede

Heer,

in elke eucharistieviering schenkt

Gij ons uw vrede

en mogen wij deze doorgeven aan elkaar.

Maak van dit teken een heilig gebaar.

Doe ons beseffen

dat deze eenvoudige handeling

zoveel kracht in zich draagt

dat zij boodschap wordt van nieuw leven.

Maak dat wij elkaar uw vrede geven.

Bron van gerechtigheid,

aanzet voor een nieuwe toekomst,

hemel op aarde,

hier en nu,

voor allen

met wie wij leven mogen delen.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx