woensdag 30 oktober 2013

Gebed van de week: Geef ieder wat hem toekomt

Uw antwoord, Jezus,

is zo eenvoudig

en zo duidelijk.

Geef aan de keizer

wat van de keizer is

en geef aan God

wat van God is.

Ieder mens heeft recht

op wat hem toekomt,

om te beschikken over

dat wat leven mogelijk maakt.

Daarin zijt Gij ons voorgegaan.

Gij hebt uw leven

als brood voor anderen gebroken,

uw bezieling als wijn

aan ons geschonken.

En ook de Vader kreeg zijn deel

in lofzang en aanbidding,

in tijd en in aanwezigheid.

Zet ook ons op dat spoor, Jezus,

dat mensen van ons mogen ontvangen

wat hen leven geeft.

En dat God de tijd krijgt en de aandacht

die ons dankbaar maakt.

En mens.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx