woensdag 2 oktober 2013

De Sint-Stevensgilde geeft jubileumconcert voor het bananenproject WOS

Het parochiaal zangkoor van Korbeek-Dijle, de Sint-Stevensgilde, concerteert op zaterdag 12 oktober om 19.30 uur in de kerk van Korbeek-Dijle naar aanleiding van zijn 30-jarig bestaan. Het brengt voor u 16 topstukken klassieke en moderne liederen. De Sint-Stevensgilde is cultuur-christelijk geïnspireerd en haar repertorium bevat veel klassieke muziek. Het vierstemmig koor bestaat voornamelijk uit inwoners van Korbeek-Dijle en het omliggende maar sluit zich niet op en iedereen die graag zingt en er iets voor over heeft is welkom. Als het bestaan van het koor je tot nu toe ontgaan was en als je zou willen meezingen, contacteer dan Jan Moeyersons, Stationsstraat 20 Korbeek-Dijle, mail: wiesgoossens@yahoo.co.uk; tel. 016 47 12 52.

De inkom van het concert is gratis, maar met haar jubileumconcert wil de Sint-Stevensgilde uw vrijwillige maar wezenlijke financiële steun vragen voor het 'bananenproject' van de WOS-Korbeek-Dijle.

De Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking Korbeek-Dijle groeide uit de lokale Oud-Chiroleiding. Zij steunt met de opbrengst van een jaarlijks missiediner, wafelenbak en andere activiteiten verschillende projecten in Centraal-Afrika en Zuid-Amerika. Het bekendste project is het 'Bananenproject' . Dit werd gelanceerd om de zieke bananenplanten in Oost-Congo, Rwanda en Burundi te vervangen. Met de hulp van de KULeuven worden in een laboratorium in Bujumbura immune bananenplanten gekweekt en uitgedeeld aan de missies en de bevolking. De WOS-Korbeek-Dijle financiert het laboratoriumwerk en deels het vervoer van de gekweekte planten. Contact WOS: Gard Vermeulen, Dam, 2, Korbeek-Dijle, mail: gard@telenet.be; tel. 016 47 70 62.