woensdag 12 juni 2013

Geded van de week: Doortocht

Altijd opnieuw

zijn wij op doortocht.

We leiden elkaar

doorheen de dagen.

We gaan op weg,

alleen of met anderen

en krijgen richting

van de Heer die ons voorgaat.

Er is vaak weerstand

en soms tegenslag.

En toch

blijven we geloven

tegen beter weten in

dat we de weg moeten gaan

stap voor stap.

Omdat we geloven

dat Iemand met ons mee gaat,

waarheen is niet gezegd

maar we mogen vertrouwen

dat het goed komt,

dat Hij ons niet in de steek laat.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx