woensdag 19 juni 2013

Gebed van de week: Onderweg

Heer,

zet mijn voeten op het goede pad:

een weg van ontdekking

en een weg van ontmoeting.

Leid mijn stappen:

vertraag ze of versnel ze

naargelang de omstandigheden.

Begeleid mijn tred:

vastberaden of schoorvoetend,

attent en respectvol voor wie meeloopt.

Richt mijn schreden:

dat ik thuiskom bij wie nood heeft

en bij U die ons samenbrengt.

Stuw mijn tochten:

geef kracht aan mijn stappen

hoe klein ook, steeds verder.

Stuur de richting:

zet op mijn weg

wat mij groeikansen geeft.

Houd toezicht op mijn keuzes:

geen stap te ver

en geen te weinig.

Heer,

zet mijn voeten op het goede pad:

een reis naar binnen

langs het leven buiten!

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx