woensdag 12 juni 2013

De Hele Mens

(Gelezen In Tertio Van 29 Mei 2013)

Een artikel van Gerard Bodifee, doctor in de wetenschappen, oprichter Huis voor Filosofie en publicist.

Nu het huwelijk nog alleen maar het voorwerp lijkt van kluchtige satires, bizarre constructies en verloren ambities kan de neiging ontstaan te denken dat deze instelling haar tijd gehad heeft. Laat ons niet te snel toegeven aan die gedachte. De geschiedenis neemt haar bochten en de verrassing die er nu aankomt lijkt als door de hemel gezonden. Aanvankelijk was de enige functie van het huwelijk kinderen op geordende manier op de wereld te zetten. Daarbij was het kind vaak het bindmiddel dat man en vrouw bij elkaar hield. Maar de band tussen de gezinsleden kon zo ook uitgroeien tot een levenslange liefde en trouw tussen man en vrouw, en tussen de oude en de nieuwe generatie, een ideaal dat vandaag weer lijkt weg te trekken. En nu gebeurt dan het onverwachte.

Het bericht komt uit de Verenigde Staten, niet bepaald een oord waar het huwelijk het meest floreert. In de VS zijn plannen in voorbereiding waarvan blijkt dat ze alleen uitvoerbaar zijn indien gerekend kan worden op de stevige grond van echtelijke samenhorigheid. De zekerheid die het huwelijk biedt is de noodzakelijke voorwaarde om een andere zekerheid te kunnen loslaten, die van de aarde waarop we altijd gewoon waren te lopen.

Mars

De blik is nu op de hemel gericht. Daar wacht Mars als een ver en aanlokkelijk eiland in de ruimte. Nog nooit heeft iemand de overtocht gemaakt. Maar binnen vijf jaar, in 2018, staan de aarde en haar buurplaneet onderling in de meest gunstige positie om de tocht te wagen. De Amerikaanse ondernemer Dennis Tito heeft een organisatie opgericht, de ‘Inspiration Mars Foundation’, om met privémiddelen de reis te organiseren. De technologie is beschikbaar, het kapitaal wordt gevonden en het plan neemt vaste vorm aan. In januari 2018 wordt een bemand toestel naar Mars gelanceerd. De reis van 500 miljoen kilometer duurt acht maanden. Daar aangekomen scheert het toestel op nauwelijks 150 kilometer over het oppervlak van de planeet, maakt een bocht en keert terug naar de aarde. Een landing op Mars wordt bij deze eerste verkenning nog niet uitgevoerd, maar het uitzicht op het landschap zal overweldigend zijn. Als alles goed gaat, duikt het Marsvaartuig op 21 mei 2019 terug in de aardse dampkring, 501 dagen na vertrek.

Echtpaar gezocht

Dat is het plan. De vraag is wie deze eerste reis naar een andere planeet zal ondernemen. Tito zelf, die eerder al een ruimtevlucht rond de aarde maakte, is 78 in 2018 en maakt plaats voor jongeren. Iedereen mag zich als kandidaat melden, maar de eisen die worden gesteld zijn hoog. De reizigers zitten vijfhonderd dagen opgesloten in een krappe capsule, niet groter dan een autootje, zonder mogelijkheid uit te stappen of vervroegd terug te keren. Ze moeten bestand zijn tegen enorme fysieke en psychische spanningen. Binnen de cabine is maar plaats voor twee. De enige combinatie die volgens experts kans maakt de beproeving te doorstaan bestaat uit een man en een vrouw in een stabiele emotionele en lichamelijke verhouding tot elkaar. Daarom zoekt Inspiration Mars een getrouwd koppel om de reis te ondernemen. Alleen een echtpaar komt in aanmerking.

Symbolische waarde

De gehuwde staat van de Marsreizigers moet de garantie bieden op een ontspannen en seksueel bevredigend leven tijdens de lange en risicovolle overtocht. Maar de betekenis van de huwelijksband reikt verder dan de praktische voordelen in dit geval. De symbolische waarde is onschatbaar op dit cruciale moment waarop de mens voor het eerst de interplanetaire ruimte doorkruist. De mensheid zendt haar vertegenwoordigers uit. Niet een man, niet een vrouw, alleen man en vrouw samen vormen de hele mens. In hun complementariteit leveren zij prestaties waarvan de betekenis die van het eigen individuele leven overstijgt. Zij verspreiden het leven van de aarde tot in de buitenaardse ruimte. Dat is de vruchtbaarheid van het koppel.

Ondertussen is de oude rol die het huwelijk speelde, nooit afgeschaft. Niemand kan uitsluiten dat de twee die vertrekken met zijn drieën terug thuiskomen. Tenslotte wordt het huwelijk, volgens een oud spreekwoord, gesloten op aarde en gevierd in de hemel.

Tot zover Gerard Bodifee.