woensdag 29 mei 2013

Optie voor de armen is niet optioneel

(Gelezen In Tertio Van 15 Mei 2013)

Uit een artikel van Joris Delporte

Het Franse katholieke solidariteitsinitiatief ‘Diaconia 2013’ heeft vorige week liefst 12.000 zielen met een hart voor de armen gemobiliseerd om in Lourdes te beraadslagen over broederlijkheid. Wars van rang en stand zijn arme Fransen, asielzoekers of Roma-zigeuners daarbij in gesprek getreden met de leken, religieuzen en vertegenwoordigers van ruim honderd diaconale organisaties die hen traditioneel bijstaan. Hun slotverklaring onderstreept hoe de sociale reflex voor christenen een echt automatisme hoort te zijn. Ze drukt gedoopten op het hart dat broederlijkheid “geen vrijblijvende optie is”. Dienstbaarheid tegenover de armen blijft immers “een noodzakelijk engagement dat parochianen niet louter aan gespecialiseerde instanties of organisaties horen over te laten”.

Elk Frans bisdom onderzoekt binnenkort op basis van de diaconale succesverhalen die in Lourdes zijn uitgewisseld, hoe parochies hun sociale actie het best een versnelling hoger schakelen.

Tot zover Joris Delporte.

De Franse bisschoppen zitten duidelijk op dezelfde golflengte als paus Franciscus.

Hieronder enkele citaten uit het weldra in het Nederlands verkrijgbare interviewboek Paus Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio:

“Met een kerk die opgesloten leeft in haar gemeenschap, gebeurt hetzelfde als met een persoon die afgesloten is van de buitenwereld: ze kwijnt lichamelijk en geestelijk weg. Of ze wordt aangetast, zoals een afgesloten ruimte waar schimmel en vocht zich verspreiden”.

“Als je de straat opgaat, kan het jou en ieder ander overkomen dat je een ongeluk krijgt. Maar ik heb duizend keer liever een verongelukte dan een zieke kerk.”

“Wat moet gebeuren is dat de kerk de straat op gaat om mensen te zoeken en hen bij naam te leren kennen. Niet alleen omdat erop uitgaan om het evangelie te verkondigen haar missie is, maar omdat ze schade aanricht als ze het nalaat.”

“We kunnen niet blijven steken in een houding van passief wachten op ‘de klant’, de gelovige. We moeten structuren ontwikkelen om te kunnen gaan naar waar we nodig zijn, waar de mensen zijn. Waar diegenen zijn die wel willen, maar die geen toenadering zoeken omdat de structuren en vormen verouderd zijn en niet beantwoorden aan hun verwachtingen en gevoeligheid. We moeten creatief zijn en nagaan hoe we met onze parochies en kerkelijke instanties aanwezig kunnen zijn in de verschillende lagen van de samenleving.”

“Alleen wat men aanvaardt, wordt gered. Als we niet aanvaarden dat er in de samenleving mensen zijn met andere inzichten, zelfs tegengesteld aan de onze, en als we hen niet respecteren, niet voor hen bidden, zullen we hen nooit in ons hart verlossen. We mogen niet toelaten dat ideologieën de baas worden over de moraal.”

“Het gevaar dat ideologieën zouden binnendringen werd steeds kleiner naarmate het bewustzijn groeide van de enorme rijkdom die ons volk bezit: de volksdevotie. Naarmate de werkers in het pastoraat meer oog krijgen voor de volksdevotie, verdwijnt de ideologie. Ze gaan zelf naar de mensen en zoeken samen naar oplossingen voor hun problemen…”

“Als wij naar buiten treden om iets te zeggen, beschuldigen sommigen ons ervan aan politiek te doen. Ik geef hun dan als antwoord: ‘Ja, wij doen aan politiek in de evangelische zin van het woord, maar niet partijgebonden.”

Tot zover paus Franciscus.

Het boek van Francesco Ambrogetti en Sergio Rubin Paus Franciscus.Leven en denken van Jorge Bergoglio, uitgegeven door Halewijn en Adveniat, bevat 216 blz., kost 19,50 € en kan besteld worden via www.tertio.be.