woensdag 1 mei 2013

‘Luther uit de ban?’

(Gelezen In Tertio Van 17 April 2013)

Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde

Protestanten grijpen de vijfhonderdste verjaardag van de Reformatie, in 2017, aan voor een kritisch zelfonderzoek. Ook kijken ze uit hoe de rooms-katholieken reageren op de herdenking.

Maarten Luther nagelde in 1517 zijn 95 stellingen aan de kerk van Wittenberg. Vanuit het internationale meerjarenproject Refo500 hebben nu al tentoonstellingen, lezingen en activiteiten plaats.

De protestantse kerken beseffen dat door de herdenking ook de aanleidingen tot het schisma de aandacht opeisen. Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België, verklaarde dat het van slechte smaak zou getuigen om bij Refo500 jubelkreten aan te heffen. Hij hoopt dat de herdenking de oecumenische relaties niet bemoeilijkt, maar juist aanmoedigt en kansen biedt tot dialoog, ontmoeting en toenadering.

Eenzelfde geluid klinkt bij Margot Käszmann, de Duitse ambassadeur van Refo500. Voordien was ze van 1999 tot 2010 bisschop van de evangelisch-lutherse landskerk van Hannover en van 2009 tot 2010 tevens voorzitter van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), de grootste protestantse kerk in Duitsland. Ze nodigt haar protestantse geloofsgenoten uit kritisch om te gaan met de lutherse traditie, maar ziet ook uit naar nieuwe stappen in de oecumene. De opheffing van de excommunicatie van Maarten Luther door de rooms-katholieke kerk of het toelaten gemeenschappelijk aan de tafel des Heren aan te zitten, zou de theologe mooie gestes vinden. “Kunnen we niet samen constateren dat Luther een leraar in het geloof was en dat hij een kerkleraar voor de toekomst blijft? Veel van zijn gedachtegoed is ondertussen toch ook in katholieke kringen aanvaard”, stelt Margot Käszmann.