woensdag 22 mei 2013

Gebed van de week: Ik zet mijn boog in de wolken

God vol goedheid,

Gij sluit met ons een verbond.

Geen contract door alle partijen ondertekend,

neen, een belofte zonder voorwaarde.

Zo groot is uw liefde,

door mensen haast niet te vatten.

Geen zondvloed meer,

geen tranendal,

geen vergaan in droefheid zonder uitzicht.

Een boog aan de hemel,

teken van zon ondanks regen.

Toekomst onder uw zegen,

het leven weer aangedurfd.

Niets weggemoffeld,

verbonden met alle geleefde leed,

en rechtgekomen, opgestaan.

Geloof in het eerste groene blaadje:

er is opnieuw leven!

Dank, God, om uw belofte,

om de boog die Gij spant

tussen hemel en aarde.

Een verbond, een relatie,

tussen U en ons.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx