woensdag 15 mei 2013

Gebed van de week: Heilige Geest

Heilige Geest,

kom bij ons

als wij alleen zijn

als we samen zijn

ongemerkt.

Kom in ons midden

en begeester ons

wakker het vuur in ons aan

geef ons zuurstof,

adem

om te leven.

Wijsheid,

inzicht,

raad en sterkte,

eerbied voor U, Heer,

en liefde.

Een enorm cadeau van gaven

dat wij op onze beurt

weer door mogen geven.

Als wij alleen zijn,

als wij samen zijn

en wij hebben U even aanwezig geweten,

dan brandt ons hart

van vreugde

en borrelt liefde op

die ene taal die geen vertaling vraagt…

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx