woensdag 29 mei 2013

Gebed van de week: Bergaf of Bergop

Bergaf

het niet meer zien zitten

alsmaar donkere dagen

geen uitzicht

niets de moeite waard

de weg van Jeruzalem naar Emmaüs

de weg van zoveel mensen vandaag.

Zijn er dan geen volgelingen van Jezus

die - net als Hij -

nieuwe perspectieven bieden,

het verhaal verrassend hervertellen

en enthousiast courage geven

zodat je toch de weg terug durft nemen

ondanks de moeite die bergopwaarts stappen kost?

Zo gaat het alsmaar door,

tussen vreugde en verdriet,

tussen kracht en zwakte.

Mogen wij voor anderen paasmensen zijn

die zien en luisteren

en met gepast gevoel

de weg mee gaan

bergaf en bergop.

Altijd opnieuw

van Goede Vrijdag

naar Pasen.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx